Từ những thông tin nêu trên, hãy điền các cụm từ phù hợp theo cột và theo hàng trong bảng 27.


Từ những thông tin nêu trên, hãy điền các cụm từ phù hợp theo cột và theo hàng trong bảng 27. Sự đẩy thức ăn xuống ruột nhờ hoạt động của cơ quan bộ phận nào? Loại thức ăn gluxit và lipit được tiêu hoá trong dạ dày như thế nào? Thử giải thích vì sao prôtêin trong thức ăn bị dịch vị phân huỷ nhưng prôtêin của lớp niêm mạc dạ dày lại được bảo vệ và không bị phân huỷ?

Đề bài

Từ những thông tin nêu trên, hãy điền các cụm từ phù hợp theo cột và theo hàng trong bảng 27.

Bảng 27. Các hoạt động biến đổi thức ăn ở dạ dày

Biến đổi thức ãn ở dạ dày

Các hoạt động tham gia

Các thành phần tham gia hoạt động

Tác dụng của hoạt động

Biến đổi lí học

Sự tiết dịch vị

Sự co bóp của dạ dày.

Tuyến vị

Các lớp cơ của dạ dày.

Hoà loãng thức ăn.

Đảo trộn thức ăn cho thấm đều dịch vị

Biến dổi hoá học

Hoạt động của enzyme pepsin

Enzyme pepsin

Phân cắt protein chuỗi dài thành các chuỗi ngắn gồm 3 – 10 axit amin.

- Sự đẩy thức ăn xuống ruột nhờ hoạt động của cơ quan bộ phận nào?

- Loại thức ăn gluxit và lipit được tiêu hoá trong dạ dày như thế nào?

- Thử giải thích vì sao prôtêin trong thức ăn bị dịch vị phân huỷ nhưng prôtêin của lớp niêm mạc dạ dày lại được bảo vệ và không bị phân huỷ?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Tiêu hóa ở dạ dày

Lời giải chi tiết

Biến đổi thức ãn ở dạ dày

Các hoạt động tham gia

Các thành phần tham gia hoạt động

Tác dụng của hoạt động

Biến đổi lí học

Sự tiết dịch vị

Sự co bóp của dạ dày.

Tuyến vị

Các lớp cơ của dạ dày.

Hoà loãng thức ăn.

Đảo trộn thức ăn cho thấm đều dịch vị

Biến dổi hoá học

Hoạt động của enzyme pepsin

Enzyme pepsin

Phân cắt protein chuỗi dài thành các chuỗi ngắn gồm 3 – 10 axit amin.

- Sự đẩy thức ăn xuống ruột nhờ hoạt động co của các cơ dạ dày phối hợp với sự co cơ vòng ở môn vị.

- Trong dạ dày:

+ Thức ăn gluxit tiếp tục được tiêu hoá một phần nhỏ ở giai đoạn đầu (không lâu), khi dịch vị chứa HCl là pH thấp (2 - 3) chưa được trộn đều thức ăn. Enzim amilaza đã được trộn đều với thức ăn từ khoang miệng tiếp tục phân giải một phần tinh bột thành đường mantôzơ.

+ Thức ăn lipit không được tiêu hoá trong dạ dày, vì trong dịch vị không có men tiêu hoá lipit.

- Prôtêin trong thức ăn bị dịch vị phân hủy nhưng prôtêin của lớp niêm mạc dạ dày lại được bảo vệ và không bị phân hủy là nhờ các chất nhày được tiết ra từ các tế bào tiết chất nhày do tuyến vị tiết ra Các chất nhày phủ lên bề mặt niêm mạc, ngăn cách các tế bào niêm mạc với pepsin. Do vậy protein niêm mạc dạ dày được bảo vệ và không bị phân hủy.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 61 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí