Trình bày những nét chính về buổi đầu hoạt động cách mạng của C.Mác và Ph.Ăng-ghen.

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 189 SGK Lịch sử 10

Đề bài

Trình bày những nét chính về buổi đầu hoạt động cách mạng của C.Mác và Ăng-ghen.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 188, 189 để trả lời.

Lời giải chi tiết

* Hoạt động của C.Mac:

- Năm 1842, ông làm công tác viên rồi Tổng biên tập Báo sông Ranh - một tờ báo có xu hướng dân chủ cách mạng.

- Năm 1843, ông cùng gia đình sang Pa-ri (Pháp), rồi Brúc-xen (Bỉ) và cuối cùng cư trú ở Anh.

- Ở Pa-ri, ông tiếp xúc với các nhà hoạt động cách mạng, viết sách và xuất bản tạp chí “Biên niên Pháp - Đức”. Ông nhận thấy vai trò, sứ mệnh của giai cấp vô sản giải phóng loài người khỏi áp bức bóc lột.

* Hoạt động của Ăng-ghen:

- Năm 1842, ông sang Anh và viết cuốn “Tình cảnh của giai cấp công nhân Anh”, phê phán sự bóc lột của giai cấp tư sản, thấy được vai trò của giai cấp công nhân.

- Từ năm 1844 đến năm 1847, C.Mác và Ăng-ghen cho ra đời những tác phẩm về triết học, kinh tế - chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học, đặt cơ sở hình thành học thuyết Mác.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sử lớp 10 - Xem ngay

"Đồng minh những người cộng sản" ra đời trong hoàn cảnh nào? Mục đích của tổ chức này là gì? "Đồng minh những người cộng sản" ra đời trong hoàn cảnh nào? Mục đích của tổ chức này là gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 190 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Vai trò của C.Mác và Ph.Ăng-ghen trong việc thành lập tổ chức Đồng minh những người cộng sản như thế nào ? Vai trò của C.Mác và Ph.Ăng-ghen trong việc thành lập tổ chức Đồng minh những người cộng sản như thế nào ?

Giải bài tập 1 trang 191 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Hãy nêu nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử bản Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản Hãy nêu nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử bản Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản

Giải bài tập 2 trang 191 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Tổ chức Đồng minh những người cộng sản và Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản Tổ chức Đồng minh những người cộng sản và Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản

Trong những năm sống ở Anh, Mác và Ăne-ghen đã liên hệ với tổ chức Đồng minh những người chính nghĩa (thành lập năm 1836 ở Pa-ri).

Xem chi tiết
Thống kê các triều đại trong lịch sử dân tộc từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX. Thống kê các triều đại trong lịch sử dân tộc từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX.

Giải bài tập 1 trang 136 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Lập bảng thống kê các cuộc kháng chiến và khởi nghĩa chống ngoại xâm từ thế kỉ X đến thế kỉ XV. Lập bảng thống kê các cuộc kháng chiến và khởi nghĩa chống ngoại xâm từ thế kỉ X đến thế kỉ XV.

Giải bài tập 1 trang 100 SGK Lịch sử 10. Lập bảng thống kê các cuộc kháng chiến và khởi nghĩa chống ngoại xâm

Xem chi tiết
Chế độ cai trị của các triều đại phong kiến phương bắc và những chuyển biến trong kinh tế, văn hóa, xã hội Việt Nam Chế độ cai trị của các triều đại phong kiến phương bắc và những chuyển biến trong kinh tế, văn hóa, xã hội Việt Nam

Tóm tắt mục I. Sau khi chiếm được Âu Lạc, nhà Triệu chia thành 2 quận, sáp nhập vào quốc gia Nam Việt. Thời nhà Hán, Âu Lạc bị chia làm 3 quận, sáp nhập vào bộ Giao Chi cùng với một số quận của Trung Quốc.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay