Hãy nêu nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử bản Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản

Bình chọn:
3.4 trên 18 phiếu

Giải bài tập 2 trang 191 SGK Lịch sử 10

Đề bài

Hãy nêu nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử bản Tuyên ngôn của Đảng cộng sản.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 190, 191 để trả lời.

Lời giải chi tiết

* Nội dung cơ bản:

- Khẳng định chủ nghĩa tư bản ra đời là một bước tiến, song nó chứa dựng nhiều mâu thuẫn và cuộc đấu tranh giữa tư sản và vô sản tất yếu nổ ra.

- Bản Tuyên ngôn trình bày một cách hệ thống những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa cộng sản, chứng minh quy luật tất yếu diệt vong của chế độ tư bản và thắng lợi của chủ nghĩa cộng sản.

- Khẳng định sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản là lãnh đạo cuộc đấu trah chống sự thống trị và ách áp bức của giai cấp tư sản, xây dựng chế độ cộng sản chủ nghĩa.

- Kêu gọi thành lập chính Đảng, thiết lập chuyên chính vô sản, đoàn kết các lực lượng công nhân trên thế giới.

- Dùng bạo lực để lật đổ trật tự xã hội hiện có và kêu gọi quần chúng đứng lên làm cách mạng.

- Tuyên ngôn kết thúc bằng lời kêu gọi “Vô sản tất cả các nước, đoàn kết lại”.

* Ý nghĩa:

- Là văn kiện có tính chất cương lĩnh đầu tiên của chủ nghĩa xã hội khoa học, bước đầu kết hợp chủ nghĩa xã hội với phong trào công nhân.

- Giai cấp công nhân có lí luận cách mạng soi đường để thực hiệ mục tiêu cuối cùng của người cộng sản là xây dựng chủ nghĩa cộng sản toàn thế giới.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sử lớp 10 - Xem ngay

Vai trò của C.Mác và Ph.Ăng-ghen trong việc thành lập tổ chức Đồng minh những người cộng sản như thế nào ? Vai trò của C.Mác và Ph.Ăng-ghen trong việc thành lập tổ chức Đồng minh những người cộng sản như thế nào ?

Giải bài tập 1 trang 191 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
"Đồng minh những người cộng sản" ra đời trong hoàn cảnh nào? Mục đích của tổ chức này là gì? "Đồng minh những người cộng sản" ra đời trong hoàn cảnh nào? Mục đích của tổ chức này là gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 190 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Trình bày những nét chính về buổi đầu hoạt động cách mạng của C.Mác và Ph.Ăng-ghen. Trình bày những nét chính về buổi đầu hoạt động cách mạng của C.Mác và Ph.Ăng-ghen.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 189 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Tổ chức Đồng minh những người cộng sản và Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản Tổ chức Đồng minh những người cộng sản và Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản

Trong những năm sống ở Anh, Mác và Ăne-ghen đã liên hệ với tổ chức Đồng minh những người chính nghĩa (thành lập năm 1836 ở Pa-ri).

Xem chi tiết
Những nét chính về Vương triều Hồi giáo Đê-li. Những nét chính về Vương triều Hồi giáo Đê-li.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 42 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Tại sao nói thời Gúp-ta là thời kì định hình và phát triển của văn hoá truyền thống Ấn Độ? Tại sao nói thời Gúp-ta là thời kì định hình và phát triển của văn hoá truyền thống Ấn Độ?

Giải bài tập 1 trang 40 SGK Lịch sử 10. Tại sao nói thời Gúp-ta là thời kì định hình và phát triển của văn hoá truyền thống Ấn Độ?

Xem chi tiết
Những cuộc phát kiến địa lí Những cuộc phát kiến địa lí

Sự phát triển nhanh chóng của lực lượng sản xuất đã làm cho nhu cầu về hương liệu, vàng bạc, thị trường ngày một tăng.

Xem chi tiết
Những nét chính về Vương triều Mô-gôn. Những nét chính về Vương triều Mô-gôn.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 44 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu