Trả lời vận dụng trang 46 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Một số hộ gia đình dùng bếp củi để đun nấu hàng ngày. Khi lửa sắp tàn, người ta thêm củ và thổi hoặc quạt vào bếp thì ngọn lửa cháy bùng lên. Em hãy giải thích cách làm đó


Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Điều kiện xảy ra sự cháy
   + Chất cháy phải nóng đến nhiệt độ cháy

   + Đủ khí oxygen cho sự cháy

Lời giải chi tiết

- Thêm củi là hành động thêm nhiên liệu, để chất cháy được nóng lên

- Quạt là hành động nhằm cung cấp oxygen

=> Sau khi thêm nhiên liệu và cung cấp oxygen thì lửa sẽ lại cháy bùng lên.


Loigiaihay.comBình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 9: Oxygen