Trả lời Luyện tập vận dụng trang 12 SGK Toán 6 Cánh Diều tập 2


Đề bài

Biểu đồ cột kép ở hình 13 biêu diễn số học sinh nam và số học sinh nữ của lớp 6C có sở thích chơi một số môn thể thao: bóng đá, bóng rổ, bơi.

Biết rằng mỗi học sinh chỉ nêu một môn thể thao mình yêu thích nhẩt.

a)Môn thể thao nào có nhiều học sinh yêu thích nhất?

b)Tính tổng số học sinh của lớp 6C.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tổng cột kép lớn nhất biểu thị số học sinh yêu thích môn đó nhiều nhất

Tổng số học sinh lớp 6C là tổng các số liệu trên biểu đồ

Lời giải chi tiết

a)Môn bóng đá có: 12+10=22 học sinh yêu thích

Môn bóng rổ có: 4+5=9 học sinh yêu thích

Môn bơi có: 5+6=11 học sinh yêu thích

Như vậy, môn bóng đá được nhiều học sinh yêu thích nhất

b)Vì mỗi học sinh chỉ nêu một môn thể thao mình yêu thích nhẩt nên tổng số học sinh lớp 6C là:

22+9+11=42 (học sinh)

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài