Giải Bài 1 trang 12 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Khóa bồi dưỡng về kĩ thuật công nghiệp(KTCN) và khóa bồi dưỡng về Kĩ thuật nông nghiệp(KTNN) được tổ chức trong 10 buổi liên tiếp. Giữa mỗi buổi học, mỗi học viên đều dùng  đúng một cốc nước giải khát. Biểu đồ cột kép ở Hình 14 thống kê số học viên dùng nước giải khát dùng nước giải khát trong ba buổi đầu tiên của mỗi khóa bồi dưỡng.

a)Trong ba buổi đầu tiên, số học viên dùng nước giải khát ở mỗi buổi nhiều nhất là bao nhiêu?Ít nhất là bao nhiêu?

b)So sánh số học viên dùng nước giải khát trong mỗi buổi của hai khóa bồi dưỡng. Em có thể đưa ra một giải thích hợp lí cho điều này không?

c)Để tránh lãng phí trong những buổi học tiếp theo, em hãy chọn phương án phù hợp nhất đối với việc chuẩn bị nước giải khát cho học viên của cả hai khóa bồi dưỡng:

1. 40 cốc nước giải khát                               2. 45 cốc nước giải khát

3. 60 cốc nước giải khát                                4. 80 cốc nước giải khát

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc biểu đồ.

*Cột cao nhất chỉ buổi có số học viên dùng nước giải khát nhiều nhất

*Để chuẩn bị nước, ta chuẩn bị số cốc tương ứng với tổng số cốc dùng ở từng buổi trước

Lời giải chi tiết

a)     Trong ba buổi đầu tiên, số học viên dùng nước giải khát ở mỗi buổi nhiều nhất là buổi 3 khóa KTNN; ít nhất là buổi 3 KTCN

b)    *Số học viên dùng nước giải khát trong các buổi bồi dưỡng khóa KTNN nhiều hơn số học viên dùng nước giải khát trong các buổi bồi dưỡng khóa

KTCN

*Em nghĩ số lượng học viên của khóa bồi dưỡng KTNN nhiều hơn số lượng học viên của khóa bồi dưỡng KTCN

c) Buổi 1, học viên 2 khóa dùng 25+35=60 (cốc)

Buổi 2, học viên 2 khóa dùng 23+37=60(cốc)

Buổi 3, học viên 2 khóa dùng 22+38=60(cốc)

Ta thấy, số học viên dùng nước giải khát ở mỗi buổi học ổn định ở mức 60 cốc nên để tiết kiệm, ta chuẩn bị 60 cốc nước giải khát

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài