Giải Bài 2 trang 13 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2


Đề bài

a)Biểu đồ ở Hình 15 thống kê số áo được bán ra trong hai ngày của hai cửa hàng kinh doanh. Mỗi cửa hàng đó đã bán được bao nhiêu chiếc áo trong hai ngày?

b)Biết rằng sau hai ngày nói trên, cửa hàng 1 đã lãi được 700 000 đồng và cửa hàng 2 đã lãi được 400 000 đồng. Nhận định “Bán được càng nhiều áo thì càng lãi nhiều” có hợp lí không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc biểu đồ

Để xem nhận định có hợp lí không, ta so sánh số áo 2 của hàng bán được

Lời giải chi tiết

a)*Ngày 1:

- Cửa hàng 1 bán được 6 chiếc áo

- Cửa hàng 2 bán được 3 chiếc áo

*Ngày 2:

- Cửa hàng 1 bán được 8 chiếc áo

- Cửa hàng 2 bán được 4 chiếc áo

b) Ta thấy, số áo cửa hàng 1 bán được gấp đôi số áo cửa hàng 2 bán được. Số lãi cửa hàng 1 thu được gần gấp đôi số lãi cửa hàng 2 thu được. Nhận định tương đối hợp lí

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài