Trả lời Luyện tập vận dụng 3 trang 36 SGK Toán 6 Cánh Diều


Một số chia hết cho cả 2 và 5 thì có chữ số tận cùng là chữ số nào?

Đề bài

Một số chia hết cho cả 2 và 5 thì có chữ số tận cùng là chữ số nào?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chọn trong các số chia hết cho 5 các số chia hết cho 2.

Lời giải chi tiết

Một số chia hết cho 2 thì có chữ số tận cùng là: 0, 2, 4, 6 hoặc 8.

Một số chia hết cho 5 thì có chữ số tận cùng là: 0 hoặc 5.

=> Một số chia hết cho cả 2 và 5 thì có chữ số tận cùng là 0.


Bình chọn:
4.2 trên 14 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí