Giải Bài 5 trang 37 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1


Đề bài

Không thực hiện phép tính, hãy giải thích tại sao:

a) A= 61 782 + 94 656 - 76 320 chia hết cho 2;

b) B = 97 485 - 61 820 + 27 465 chia hết cho 5.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a)

- Các số hạng của tổng chia hết cho 2 thì tổng chia hết cho 2.

- Số trừ và số bị trừ chia hết cho 2 thì hiệu chia hết cho 2.

b)

- Số trừ và số bị trừ chia hết cho 5 thì hiệu chia hết cho 5.

- Các số hạng của tổng chia hết cho 5 thì tổng chia hết cho 5.

Lời giải chi tiết

a) Ta có 61 782 chia hết cho 2; 94 656 chia hết cho 2 và 76 320 chia hết cho 2.

=> A = 61 782 + 94 656 - 76 320 chia hết cho 2 (Tính chất chia hết của một tổng và một hiệu)

b) Ta có 97 485 chia hết cho 5; 61 820 chia hết cho 5 và 27 465 chia hết cho 5

=> B = 97 485 - 61 820 + 27 465 chia hết cho 5 (Tính chất chia hết của một tổng và một hiệu)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 23 phiếu