Trả lời Luyện tập vận dụng 2 trang 59 SGK Toán 6 Cánh diều


Đề bài

a) Làm tròn số - 23,567 đến hàng phần mười.

b) Làm tròn số – 25,1679 đến hàng phần trăm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Để làm tròn một số thập phân đến một hàng nào đó, ta làm như sau:

- Nếu chữ số đứng ngay bên phải hàng làm tròn nhỏ hơn 5 thì ta thay lần lượt các chữ số đứng bên phải hàng làm tròn bởi chữ số 0.

- Nếu chữ số đứng ngay bên phải hàng làm tròn lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta thay lần lượt các chữ số đứng bên phải hàng làm tròn bởi chữ số 0 rồi cộng thêm 1 vào chữ số của hàng làm tròn.

Sau đó bỏ đi những chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân.

Lời giải chi tiết

a) Ta có: \( - {\rm{ }}23,567 \approx  - 23,6\)

b) Ta có: \(-{\rm{ }}25,1679 \approx  - 25,17\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu