Trả lời Câu hỏi khởi động trang 57 SGK Toán 6 Cánh Diều


Bản tin của Tổng cục Du lịch ngày 30/0/2019 nêu như sau:" Tính chung 9 tháng đầu năm 2019, tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 12,9 triệu lượt khách". Theo thống kê chi tiết, số lượng khách trong chín tháng đầu năm 2019 là 12 870 506. Tại sao trong bản tin có thể dùng số 12,9 triệu thay thế cho số 12 870 506?

Đề bài

Bản tin của Tổng cục Du lịch ngày 30/0/2019 nêu như sau:" Tính chung 9 tháng đầu năm 2019, tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 12,9 triệu lượt khách". Theo thống kê chi tiết, số lượng khách trong chín tháng đầu năm 2019 là 12 870 506. Tại sao trong bản tin có thể dùng số 12,9 triệu thay thế cho số 12 870 506?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

2 con số xấp xỉ nhau

Lời giải chi tiết

Bản tin có thể dùng số 12,9 triệu thay thế cho số 12 870 506 do 12 870 506 sau khi làm tròn đến chữ số hàng trăm nghìn, ta được số 12 900 000

Lời giải hay


Bình chọn:
4.4 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí