Giải bài 3 trang 60 SGK Toán 6 Cánh diều


Ước lượng kết quả của các tổng sau theo mẫu:Mẫu: 119 + 52 = 120 + 50 = 170; 185,91 + 14,1 = 185,9 + 14,1 = 200. a) 221 + 38; b) 6,19 + 3,81; c) 11,131 + 9,868; d) 31,189 + 27,811...

Đề bài

Ước lượng kết quả của các tổng sau theo mẫu:

Mẫu: 119 + 52 = 120 + 50 = 170;

          185,91 + 14,1 = 185,9 + 14,1 = 200.

a) 221 + 38;

b) 6,19 + 3,82;

c) 11,131 + 9,868;

d) 31,189 + 27,811.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Làm tròn rồi tính các tổng đã cho.

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{*{20}{l}}{a){\rm{ }}221 + 38 \approx 220 + 40 = 260\;}\\{b){\rm{ }}6,19 + 3,82 \approx 6,2 + 3,8 = 10}\\{c){\rm{ }}11,131 + 9,868 \approx 11,1+ 9,9 = 21}\\{d){\rm{ }}31,189 + 27,811 \approx 31,2 + 27,8 = 59}\end{array}\)


Bình chọn:
4.8 trên 75 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí