Trả lời Luyện tập vận dụng 1 trang 58 SGK Toán 6 Cánh diều


Đề bài

a) Làm tròn số 321 912 đến hàng chục nghìn.

b) Làm tròn số - 25 167 914 đến hàng chục triệu.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Để làm tròn một số nguyên (có nhiều chữ số) đến một hàng nào đó, ta làm như sau:

- Nếu chữ số đứng ngay bên phải hàng làm tròn nhỏ hơn 5 thì ta thay lần lượt các chữ số đứng bên phải hàng làm tròn bởi chữ số 0.

- Nếu chữ số đứng ngay bên phải hàng làm tròn lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta thay lần lượt các chữ số đứng bên phải hàng làm tròn bởi chữ số 0 rồi cộng thêm 1 vào chữ số của hàng làm tròn.

Lời giải chi tiết

a) Do chữ số hàng nghìn là 1 nên

\(321{\rm{ }}912 \approx 320\,\,000\)

b) Do chữ số hàng triệu là 5 nên:

\( - 25{\rm{ }}167{\rm{ }}914 \approx  - 3\,\,000\,\,000\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu