Trả lời luyện tập trang 63 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Em hãy kể tên các ứng dụng chính của mỗi loại nhiên liệu


Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Một số nhiên liệu:

   + Nhiên liệu hạt nhân

   + Nhiên liệu hóa thạch

   + Nhiên liệu tái tạo

   + Nhiên liệu không tái tạo

   + Nhiên liệu sinh học

Lời giải chi tiết

- Ứng dụng chính của mỗi nhiên liệu:

  + Nhiên liệu hạt nhân: tạo ra nhiệt cung cấp tuabin chạy máy phát điện

  + Nhiên liệu hóa thạch: chạy các động cơ, chạy dây chuyền cho các nhà máy, xí nghiệp

  + Nhiên liệu tái tạo: Nguồn khí đốt phục vụ cho nhu cầu nấu nướng, chuyển hóa thành điện năng

  + Nhiên liệu không tái tạo: Giống như nhiên liệu hóa thạch

  + Nhiên liệu sinh học: chạy động cơ, dùng làm khí đốt trong đun nấu hằng ngày


Loigiaihay.comBình chọn:
4 trên 4 phiếu