Trả lời câu hỏi mục 1 trang 119 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Trả lời câu hỏi mục 1 trang 119 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Quan sát hình 27.1, em có nhận xét gì về hình dạng của nguyên sinh vật.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

CH1

Quan sát hình 27.1, em có nhận xét gì về hình dạng của nguyên sinh vật.

Phương pháp giải:

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết:

Hình dạng của nguyên sinh vật rất đa dạng: hình cầu (tảo lục), hình thoi, hình giày (trùng giày),... hoặc không có hình dạng nào cố định (trùng biến hình).

CH2

Dựa trên hình dạng của các nguyên sinh vật trong hình 27.1, em hãy xác định tên của các sinh vật quan sát được trong nước ao, hồ ở Bài 21.

Phương pháp giải:

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết:

Dựa vào mẫu vật nước ao hồ đã quan sát được ở bài 21, học sinh tự trả lời câu hỏi.

CH3

Nguyên sinh vật thường sống ở những môi trường nào? Lấy ví dụ.

Phương pháp giải:

Nguyên sinh vật thường sống trong môi trường ẩm ướt, nước.

Lời giải chi tiết:

Nguyên sinh vật thường sống ở cơ thể sinh vật khác, môi trường nước,...

Ví dụ: nấm nhầy sống ở mặt dưới lá và khúc gỗ; tảo lục sống ở nước ngọt; …

CH4

Nêu đặc điểm cấu tạo nguyên sinh vật bằng cách gọi tên các thành phần cấu tạo được đánh số từ (1) đến (4) trong hình 27.2. Từ đó, nhận xét về tổ chức cơ thể (đơn bào/đa bào) của nguyên sinh vật.

Phương pháp giải:

Quan sát hình và dựa vào cấu tạo chung của tế bào.

Lời giải chi tiết:

Đặc điểm cấu tạo nguyên sinh vật:

(1) màng tế bào

(2) chất tế bào  

(3) nhân tế bào  

(4) lục lạp

Tổ chức cơ thể của nguyên sinh vật là đơn bào.

LT

Quan sát cấu tạo của một số đại diện nguyên sinh vật trong hình 27.2, em hãy cho biết những nguyên sinh vật nào có khả năng quang hợp? Giải thích.

Lời giải chi tiết:

Nguyên sinh vật có khả năng quang hợp là tảo lục đơn bào, bởi vì trong cấu tạo của nó có thành phần là lục lạp.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm KHTN 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí