Thực hành quan sát và phân loại động vật ngoài thiên nhiên KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Lý thuyết Thực hành quan sát và phân loại động vật ngoài thiên nhiên KHTN 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

1. Chuẩn bị

- Địa điểm: vườn trường, khu dân cư, ven đồi núi, công viên, sở thú,...

- Dụng cụ: máy ảnh, giấy, bút.

- Tài liệu: Tài liệu nhận dạng nhanh các loài động vật.

2. Cách tiến hành

- Quan sát và phân loại một số đại diện động vật ngoài thiên nhiên

+ Bước 1: Quan sát hoặc chụp ảnh động vật tại địa điểm nghiên cứu.

+ Bước 2: Nhận dạng nhanh một số đại diện quen thuộc.

+ Bước 3: Xác định môi trường sống của động vật.

+ Bước 4: Mô tả đặc điểm đặc trưng của các loài động vật quan sát được.

+ Bước 5: Xây dựng khóa lưỡng phân để nhận diện chúng.

- Viết và trình bày báo cáo theo mẫu.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài