Skills 2 - Unit 1 trang 13 SGK Tiếng Anh 8 mới


5. Now write a similar paragraph to answer one of the following questions.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Task 1. What do you usually do with your friends in your free time?

(Bạn thường làm gì với bạn bè trong thời gian rảnh?)

Lời giải chi tiết:

I usually go shopping, play badminton, cook at home with my friends.

(Mình thường đi mua sắm, chơi cầu lông, nấu ăn ở nhà với bạn bè mình.)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Task 2. Listen to the radio programme and answer the questions.

(Nghe chương trình radio và trả lời những câu hỏi.)

1. What is the topic of this week's programme?

(Chủ đề của chương trình tuần này là gì?)

2. Which two main ways does the programme suggest you can hang out with your friends?

(Hai cách chính nào mà chương trình đề nghị bạn có thể đi chơi cùng bạn bè?)

Phương pháp giải:

Audio Script:

In this week’s programme we’ll share with you some cool ways to hang out with your best friends after a busy week at school. Basically you can hang out indoors. If you like staying indoors, ask your parents if you can invite one or two friends over. Make some popcorn! Watch a movie! It’s more comfortable than going to a cinema! Or if you’re feeling creative, you can make crafts togetherằ You’ll feel satisfied once you finish something. If you fancy being outdoors, play some sports together. Football, badminton, biking... you name it! Or it can simply be a relaxing walk in the park. All these activities are good for your physical health. Do you prefer something more exciting? Go downtown and to do some people watch. It’s fun. If you like something more organised, go to cultural centres, libraries, and museums. Educate yourself while having fun!

Dịch bài nghe:

Trong chương trình tuần này, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn một số cách thú vị để đi chơi với những người bạn thân nhất của bạn sau một tuần bận rộn ở trường. Về cơ bản bạn có thể chơi trong nhà. Nếu bạn thích ở trong nhà, hãy hỏi cha mẹ của bạn xem bạn có thể mời một hoặc hai người bạn đến không. Làm một ít bỏng ngô! Xem phim! Nó thoải mái hơn là đi xem phim ngoài rạp! Hoặc nếu bạn cảm thấy sáng tạo, bạn có thể làm hàng thủ công với nhau. Bạn sẽ cảm thấy hài lòng khi bạn hoàn thành một thứ gì đó. Nếu bạn thích chơi ngoài trời, hãy cùng chơi một số môn thể thao. Bóng đá, cầu lông, đi xe đạp ... bạn hãy đặt tên cho nó! Hoặc nó có thể chỉ đơn giản là đi bộ thư giãn trong công viên. Tất cả những hoạt động này đều tốt cho sức khỏe thể chất của bạn. Bạn thích cái gì thú vị hơn? Đi trung tâm thành phố và biểu diễn điều gì đó. Điều đó rất vui. Nếu bạn thích một thứ gì đó có tổ chức hơn, hãy đến các trung tâm văn hóa, thư viện và bảo tàng. Chính mình học tập trong khi vui chơi!

Lời giải chi tiết:

1. The topic of this week’s programme is hanging exit with your friends. 

(Chủ đề của chương trình tuần này là đi chơi cùng bạn bè.)

2. There are 2 main ways: hanging out indoors and outdoors. 

(Có 2 cách chính: đi chơi trong nhà và bên ngoài.)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Task 3. Listen again and complete the table.

(Nghe lần nữa và hoàn thành bảng sau.)

HANGING OUT WITH YOUR BEST FRIENDS

(ĐI CHƠI VỚI BẠN THÂN)

What to do

Why

Watching            (1) at home, eating popcorn

comfortable feeling, better than a            (2)

Making            (3)

creative, feeling satisfied

Playing            (4)

good for your            (5)

Watching            (6)downtown

fun

Going to            (7)

educating yourself

Lời giải chi tiết:

1. movies

2. cinema

3. crafts

4. sports

5. physical health

6. people

7. cultural centres

 

 

 

What to do

(Làm gì)

Why

(Tại sao)

Watching movies at home, eating popcorn

(Xem phim ở nhà, ăn bắp rang)

comfortable feeling, better than a cinema 

(cảm thấy thoải mái, tốt hơn rạp phim)

Making crafts 

(Làm đồ thủ công)

creative, feeling satisfied

(sáng tạo, cảm thấy thỏa mãn)

Playing sports 

(Chơi thể thao)

good for your physical health 

(tốt cho sức khỏe, thể chất của bạn)

Watching people downtown

(Xem mọi người ở trung tâm thành phố)

fun

(vui)

Going to cultural centres 

(Đi đến trung tâm văn hóa)

educating yourself

(giáo dục chính bạn / bản thân)

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Task 4. Complete the following paragraph with the words in the "Organising your ideas".

(Hoàn thành đoạn văn sau với những từ trong khung “Sắp xếp ý kiến của bạn”.)

(1)______ , using the computer as your hobby can be harmful to both your health and your social life. (2) ______ , sitting all day in front of the computer can cause health problems such as eye-tiredness and obesity. (3) ______ , you may get irritated easily. (4) ______ , if you use the computer too much you won’t have time for your family and friends.(5) ______ , computers should only be used for a limited time.

Lời giải chi tiết:

(1) In my opinion: Theo ý kiến của tôi                 

(2) Firstly: Đầu tiên 

(3) Secondly: Thứ hai 

(4) Besides: Bên cạnh đó 

(5) For these reasons: Vì những lí do này 

Tạm dịch:

Theo ý kiến của tôi, sử dụng vi tính như một sở thích có thể gây hại cho cả sức khỏe và cuộc sống xã hội của bạn. Đầu tiên, ngồi suốt ngày trước máy tính có thể gây ra những vấn đề sức khỏe như mỏi mắt và căng thẳng. Thứ hai, bạn có thể dễ dàng nổi nóng. Bên cạnh đó nếu bạn sử dụng máy vi tính quá nhiều bạn sẽ không có thời gian cho gia đình và bạn bè. Vì những lý do này, máy vi tính nên được sử dụng trong thời gian giới hạn.

Bài 5

Video hướng dẫn giải

Task 5. Now write a similar paragraph to answer one of the following questions.

(Bây giờ viết một đoạn văn tương tự để trả lời những câu hỏi sau.)

1. What do you think is the best leisure activity for teenagers?

(Bạn nghĩ cái gì là hoạt động thư giãn nghỉ ngơi tốt nhất cho thiếu niên?)

2. Should parents decide how teenagers spend their free time?

(Ba mẹ có nên quyết định cách những thiếu niên trải qua thời gian rảnh rỗi không?)

Lời giải chi tiết:

I believe the best leisure activity for teenagers is any group activity. This could be playing a team sport or joining a hobby group or even volunteering. Firstly, teenagers like to feel that thev belong to the group. Secondly, being part of a group helps teenagers make friends. Friendship is very important to teenagers. In addition, they will make friends with people who have the same interests as them. For these reasons, I think group activities are best for teenagers.

Tạm dịch:

Tôi tin rằng hoạt động thư giãn nghỉ ngơi tốt nhất cho thiếu niên là bất kỳ hoạt động nhóm nào đó. Điều này có thể là chơi một môn thể thao đồng đội hoặc tham gia một nhóm sở thích hoặc thậm chí là làm tình nguyện viên. Đầu tiên, những thiếu niên thích cảm nhận rằng họ thuộc về nhóm. Thứ hai, là một phần của một nhóm giúp thiếu niên kết bạn. Tình bạn rất quan trọng với thiếu niên. Hơn nữa, chúng sẽ làm bạn với những người mà có cùng sở thích với chúng. Vì những lý do này, tôi nghĩ những hoạt động nhóm là tốt nhất cho thiếu niên.

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 


Bình chọn:
4.5 trên 929 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí