Project trang 67 Unit 6 SGK Tiếng Anh 8 mới


Tưởng tượng em là một nhân vật trong truyện Người đẹp ngủ trong rừng. Viết 2 hoặc nhiều lời trong nhật ký từ quan điểm của nhân vật. Sau đó, viết một hình ảnh để miêu tả điều đang xảy ra vào ngày đó.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Task 1. Read the fairy tale Sleeping Beauty.

(Đọc truyện cổ tích Người đẹp ngủ trong rừng.)

Once upon a time, there lived a good king and his queen. They had no children for many years and were very sad. Then one day, the queen gave birth to a lovely baby girl. The king was very happy. He held a big celebration and all the fairies in his land were invited. But the king forgot to invite an old and wicked fairy. She came to the celebration anyway but was very angry. She came near the baby and said, “When you are sixteen, you will touch a spindle and die!” A good fairy quickly chanted a magic spell to change the curse, “The princess will fall into a deep sleep instead of dying.” When the princess was sixteen, she became a very beautiful girl. Her mother was always careful to keep her away from spindles. But one day, the princess saw an old servant spinning and so she sat down to spin. When the princess touched the spindle she fell into a deep sleep. At that moment, everyone in the castle was also put to sleep. The princess slept for one hundred years until a prince arrived at the castle. He kissed her, and she woke up. They fell in love, got married, and lived happily ever after.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Ngày xửa ngày xưa, có một vị vua tốt bụng và hoàng hậu. Họ không có con trong nhiều năm và rất buồn. Một ngày nọ, hoàng hậu sinh hạ một công chúa nhỏ dễ thương. Nhà vua rất vui. Ông tổ chức một buổi lễ lớn và tất cả các bà tiên trong vùng đều được mời. Nhưng nhà vua lại quên mời một bà tiên già nua và độc ác. Dù sao thì bà ấy cũng đến buổi lễ nhưng rất giận dữ. Bà đến gần công chúa và nói, "Khi ngươi 16 tuổi, ngươi sẽ chạm phải một mũi kim khâu và chết!" Một bà tiên tốt bụng đã nhanh chóng gieo một câu thần chú để thay đổi lời nguyền "Công chúa sẽ ngủ sâu thay vì chết." Khi công chúa lên 16 tuổi, cô trở thành một thiếu nữ rất xinh đẹp. Mẹ cô luôn cẩn thận giữ cô tránh xa các con suốt. Nhưng một ngày nọ, công chúa nhìn thấy người hầu già đang ngồi quay tơ và vì thế cô ngồi xuống để quay. Khi công chúa chạm vào mũi kim khâu, cô chìm vào giấc ngủ sâu. Lúc này, mọi người trong lâu đài cũng rơi vào giấc ngủ. Công chúa ngủ trong 100 năm cho đến khi một vị hoàng tử đến lâu đài. Chàng hôn cô, và cô ấy tỉnh giấc. Họ yêu nhau, kết hôn, và sống hạnh phúc suốt đời.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Task 2. Imagine you are a character in Sleeping Beauty. You can be the king, the queen, the princess, the prince, a good fairy, or the old and wicked fairy. Write two or more entries in your diary from the point of view of your character. Then, draw a picture to describe what was happening on that day.

(Tưởng tượng em là một nhân vật trong truyện Người đẹp ngủ trong rừng. Em có thể là một nhà vua, nữ hoàng, công chúa, hoàng tử, một bà tiên tốt, hoặc một bà tiên gian xảo lớn tuổi. Viết 2 hoặc nhiều lời trong nhật ký từ quan điểm của nhân vật. Sau đó, viết một hình ảnh để miêu tả điều đang xảy ra vào ngày đó.)

 

Lời giải chi tiết:

12th October

My father and mother were away. I had nothing to do. When I wa5 wandering through the castle, I saw an old servant spinning. I asked "What is this? May I try?". "Of course, my pretty little girl," said the old lady. I sat down to spin ans suddenly touched the spindle. I fell asleep immediately. I was told that I and every one in the castle slept for 100 years. One day my prince, my husband, arrived at the castle. He kissed me, then I and everyone woke up. We fell in love, got married, and lived happily ever after.

Tạm dịch:

Ngày 12 tháng 10

Ba tôi và mẹ đi xa. Tôi không có gì để làm. Khi tôi đang đi lòng vòng lâu đài, tôi thấy một người hầu đang quay tơ. Tôi hỏi “đây là gì? Tôi thử được không'? “Dĩ nhiên, cô gái xinh đẹp của tôi.” Người đàn bà lớn tuổi nói. Tôi ngồi xuống quay và đột nhiên chạm tay vào mũi kim khâu. Tôi rơi vào giấc ngủ ngay lập tức. Tôi được kể rằng tôi và mọi người trong lâu đài ngủ thiếp đi trong 100 năm. Một ngày nọ, một hoàng tử, chồng tôi, đã đến lâu đài. Hoàng tử đã hôn tôi, sau đó tôi cùng mọi người thức dậy. Chúng tôi đem lòng yêu nhau, kết hôn và sống hạnh phúc mãi mãi.


Bình chọn:
4.7 trên 61 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí