Looking Back trang 56 Unit 5 SGK Tiếng Anh 8 mới

Bình chọn:
4.5 trên 128 phiếu

Làm theo cặp, tìm ra lễ hội nào mà bạn của em thích hơn. Ba điều nào mà bạn của em thích nhất? Tại sao?

1. Rearrange the letters to label the pictures.

(Sắp xếp lại những chữ cái để gọi tên hình.)

Hướng dẫn giải:

1. incense              2. offersing 

3. pray                   4. lanterns 

4. crowds               6. cheering 

Tạm dịch:

1. nhang             2. lễ vật

3. cầu nguyện     4. lồng đèn

4. đám đông        6. cổ vũ

2. Complete the text about the Kate Festival with the words in the box.

(Hoàn thành bài văn về Lễ hội Kate với những từ trong khung.)

Hướng dẫn giải:

1. ethnic          2. commemorates          3. respect                   4. ritual

5. ancient        6. procession                  7. perform                  8. performances

Tạm dịch:

Lễ hội Kate được tổ chức bởi nhóm dân tộc Chăm ở Ninh Thuận ở miền Trung Việt Nam. Lễ hội này tương nhớ những anh hùng - Thần Po Klong Garai và Po Rome và thể hiện sự tôn kính với những thần này.

Ở lễ hội, người Chăm phải làm một lễ nghi để chào mừng những trang phục từ Raglai - người Chăm cổ. Họ tham gia vào lễ rước đến ngôi đền gần đó. Khi đám rước đến tháp Chăm, một nhóm vũ công trình diễn một điệu múa chào mừng phía trước tháp. Bên cạnh đó, có Pob Bang (mở cửa) được trình diễn bởi một ảo thuật gia trong đền và hát thánh ca bài ca tụng. Đây ià một lễ hội thật sự thú vị mà có những hoạt động sau: màn trình diễn trống Ginang và đàn flute Saranai và điệu múa Apsara.

3. Choose the correct answer

(Chọn câu trả lời đúng.)

Hướng dẫn giải:

1. If

2. Even though

3. because

4. While

5. When

Tạm dịch:

1. Nếu bạn là người Việt Nam bạn nên biết câu chuyện về bánh chưng bánh dày.

2. Mặc dù Giao thừa trễ vào ban đêm, nhưng trẻ em vẫn thức để chào mừng Nám mới và xem trình diễn pháo hoa.

3. Trẻ em thích lễ hội 'Trung thu bởi vì chúng được cho nhiều kẹo và đồ chơi.

4. Trong khi trẻ con chờ mặt trăng lên, chúng hát, nhảy và nghe câu chuyện về Hàng Nga và chú Cuội.

5. Khi bạn đến Lễ hội Lim, bạn có thể tận hưởng bài hát hay nhất từ liền anh và liền chị.

4. Use your own words/ ideas to complete the sentences below. Compare your sentences with a partner.

(Sử dụng những từ riêng của em để hoàn thành câu bên dưới. So sánh câu của em với một bạn học.)

Hướng dẫn giải:

1. When the Lim festival begins, people come to see the quan ho singing performances.

2. Because we have many festivals in January, we call it the month of fun and joy.

3. If you go to the Hue festival, you can enjoys an ao dai fashion show.

4. Although sticky rice is very tasty, it’s hard to eat it every day.

5.  While we are boiling chung cakes, we often listen to our grandparents'stories.

Tạm dịch:

1. Khi lễ hội Lim bắt đầu, người ta đến xem trình diễn hát quan họ.

2. Bởi vì chúng tôi có nhiều lễ hội vào tháng Giêng, nền chúnq nói gọi nó là tháng ăn chơi.

3. Nếu bạn đi đến lễ hội Huế, bạn có thể tận hưởng màn trình diễn thời trang áo dài.

4. Mặc dù xôi rất ngon, nhưng thật khó để ăn nó mỗi ngày.

5.  Trong khi chúng tôi nấu bánh chưng, chúng tôi thường nghe những câu chuyện của ông bà.

5. Put the following things and activities in the correct collumns.

(Đặt những điều và hoạt động sau theo đúng cột)

Hướng dẫn giải:

New Year Festival

Mid-Autumn Festival

family reunion

moon cakes

visiting relatives

lion dance

firework displays

floating lanterns

kumquat

welcome-the-moon party

the first-footer

Hang Nga and Cuoi stories

Tạm dịch:

Lễ hội Năm mới

Lễ hội Trung thu

Gia đình đoàn tụ

Bánh trung thu

Thăm người thân

Múa lân

Đốt pháo hoa

Thả đèn lồng

Cây quất

Tiệc chào mừng

Những bước chân đầu tiên

Chuyện Hằng Nga chú Cuội


6. Work in pairs, find out which festival your partner prefers. Which three things or activities does your partner like best in the festival he/ she choosen? Why?

(Làm theo cặp, tìm ra lễ hội nào mà bạn của em thích hơn. Ba điều nào mà bạn của em thích nhất? Tại sao?)

Hướng dẫn giải:

Nam likes New Year Festival. He likes kumquat tree, visiting relatives, and firework display. The festival is so joyful and happy.

Tạm dịch:

Nam thích Lễ hội Năm mới. Cậu ấy thích cây quất, thăm họ hàng và màn trình diễn pháo hoa. Lễ hội thật thú vị và vui.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 8 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Project trang 57 Unit 5 SGK Tiếng Anh 8 mới Project trang 57 Unit 5 SGK Tiếng Anh 8 mới

Chương trình tài năng: Lên kế hoạch trình diễn. Họ trình diễn những bài hát ở đâu? Khi nào? Chau van is often performed in competition or religious ceremonies in north of Vietnam.

Xem chi tiết
Skills 2 trang 55 Unit 5 SGK Tiếng Anh 8 mới Skills 2 trang 55 Unit 5 SGK Tiếng Anh 8 mới

Bây giờ sử dụng ghi chú để viết một bài về lễ hội này cho trang web của trường. Nhớ thêm bất kỳ từ liên kết bên dưới để làm thành câu ghép và câu phức.

Xem chi tiết
Skills 1 trang 54 Unit 5 SGK Tiếng Anh 8 mới Skills 1 trang 54 Unit 5 SGK Tiếng Anh 8 mới

Bên dưới là những hình ảnh từ website về những lễ hội ở Việt Nam. Làm theo nhóm để trả lời những câu hỏi sau.

Xem chi tiết
Communication trang 53 Unit 5 SGK Tiếng Anh 8 mới Communication trang 53 Unit 5 SGK Tiếng Anh 8 mới

Nhìn vào hình. Thảo luận những câu hỏi sau với một người bạn sau đó viết những từ đúng bên dưới những bức hình.

Xem chi tiết
Getting started trang 6 Unit 1 SGK Tiếng Anh 8 mới Getting started trang 6 Unit 1 SGK Tiếng Anh 8 mới

a. Circle the correct answer. (Khoanh tròn câu trả lời đúng.)

Xem chi tiết
Getting started trang 26 Unit 3 SGK Tiếng Anh 8 mới Getting started trang 26 Unit 3 SGK Tiếng Anh 8 mới

3. Complete the following sentences with the words and phrases in the box. (Hoàn thành những câu sau với những từ và cụm từ trong khung.)

Xem chi tiết
A Closer Look 2 trang 29 Unit 3 Tiếng Anh 8 mới A Closer Look 2 trang 29 Unit 3 Tiếng Anh 8 mới

3. Complete the questions using the right question words. (Hoàn thành các câu hỏi sử dụng những từ hỏi đúng.)

Xem chi tiết
Skills 2 trang 23 Unit 2  SGK Tiếng Anh 8 mới Skills 2 trang 23 Unit 2 SGK Tiếng Anh 8 mới

3. Listen again and answer the questions in no more than FOUR words. (Nghe lại và trả lời những câu hỏi không hơn 4 từ.)

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.