Tiếng Anh lớp 8 Mới

Unit 3: Peoples of Viet Nam - Các dân tộc Việt Nam

A Closer Look 1 trang 28 Unit 3 SGK Tiếng Anh 8 mới

Bình chọn:
4.4 trên 236 phiếu

2. Use some words from 1 to complete the sentences. (Sử dụng những từ trong phần 1 để hoàn thành các câu.)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Match the adjectives in A with their opposites in B.

(Ni những tính từ trong phần A với từ trái nghĩa trong phần B)

Hướng dẫn giải:

1 - d: major >< minor     

Tạm dịch:  chuyên môn >< không chuyên môn

2 - c: simple >< complicated

Tạm dịch:đơn giản> <phức tạp

3 - g: modern >< traditional 

Tạm dịch: hiện đại> <truyền thống

4 - a: spoken >< written

Tạm dịch:nói > <viết

5 - f: rich >< poor  

Tạm dịch:giàu> <nghèo

6 - e: developed >< basic

Tạm dịch: phát triển> <cơ bản

7 - b: important >< insignificant

Tạm dịch:quan trọng> <không đáng kể

Bài 2

Task 2. Use some words from to complete the sentences.

(Sử dụng những từ trong phn 1 để hoàn thành các câu.)

Hướng dẫn giải:

1. written

Tạm dịch:Nhiều nhóm dân tộc có ngôn ngữ riêng của họ và vài nhóm thậm chí có ngôn ngữ viết riêng.

2. traditional

Tạm dịch:Người ở những khu vực miền núi xa xôi vẫn giữ cách sống truyền thống của họ.

3. important

Tạm dịch:Tụ tập và săn bắn vẫn đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế của người Laha.

4. simple, basic

Tạm dịch:Những dân tộc ở miền núi có cách làm nông đơn giản. Họ sử dụng những dụng cụ đơn giản để làm nông.

5. rich

Tạm dịch:Người Mường ở Hòa Bình và Thanh Hóa nổi tiếng về văn chương dân gian giàu có và những bài hát truyền thống của họ.

Bài 3

Task 3. Work in pairs. Discuss what the word is for each picture. The first and last letters of each word are given. 

(Làm theo cặp. Thảo luận những từ nào cho mỗi bức hình. Những chữ cái đầu và cuối của mỗi từ được cho.)

Hướng dẫn giải:

1. ceremony

2. pagoda

3. temple

4. waterwheel

5. shawl

6. basket

Tạm dịch:

1. nghi lễ

2. chùa

3. đền

4. bánh xe nước

5. khăn choàng

6. rổ

Bài 4

Pronunciation (Phát âm)

Task 4. Listen and repeat the following words.

(Nghe và lặp lại những từ sau.)

Click tại đây để nghe:


 

Bài 5

Task 5. Listen again and put them in the right column according to their sounds. 

(Nghe lại và xếp chúng vào đúng cột dựa theo các âm.)

Click tại đây để nghe:


Hướng dẫn giải:

/sk/

/sp/

/st/

skateboard

school

basket

task

speech

display

crisp

space

stamp

first

station

instead

Bài 6

Task 6. Listen and read the following sentences. Then underline the words with the sounds /sk/, /sp/, or /st/. 

(Nghe và đọc những câu sau. Sau đó gạch dưới những từ với âm sk/, /sp/, /st/.)

Click tại đây để nghe:


1. The Hmong people I met in Sa Pa speak English very well.

2. You should go out to play instead of staying here.

3. This local speciality is not very spicy.

4. Many ethnic minority students are studying at boarding schools.

5. Most children in far-away villages can get some schooling.

Hướng dẫn giải:

Tạm dịch:

1. Dân tộc H’mông mà tôi gặp ở Sa Pa nói tiếng Anh rất tốt.

2. Bạn nên đi ra ngoài chơi thay vì ở đây.

3. Món đặc sản địa phương này không quá cay.

4. Nhiều học sinh dân tộc thiểu số đang học ở trường nội trú.

5. Hầu hết trẻ em ở những ngôi làng xa xôi có thể đi học được chút ít.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 8 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan:

A Closer Look 2 trang 29 Unit 3 Tiếng Anh 8 mới A Closer Look 2 trang 29 Unit 3 Tiếng Anh 8 mới

3. Complete the questions using the right question words. (Hoàn thành các câu hỏi sử dụng những từ hỏi đúng.)

Xem chi tiết
Communication trang 31 Unit 3 SGK Tiếng Anh 8 mới Communication trang 31 Unit 3 SGK Tiếng Anh 8 mới

2. Where do these ethnic groups mainly live? Work in groups. Write down the names of the ethnic groups in the correct boxes. Can you add more?

Xem chi tiết
Skills 1 trang 32 Unit 3 SGK Tiếng Anh 8 mới Skills 1 trang 32 Unit 3 SGK Tiếng Anh 8 mới

2. Complete each sentence, using a word from the text. (Hoàn thành mỗi câu, sử dụng một từ từ bài văn.)

Xem chi tiết
Skills 2 trang 33 Unit 3 SGK Tiếng Anh 8 mới Skills 2 trang 33 Unit 3 SGK Tiếng Anh 8 mới

5. Change the notes into cooking steps to show a foreign visitor how to make yellow sticky rice. (Thay đổi thành những bước nấu để trình bày cho khách nước ngoài cách làm xôi vàng.)

Xem chi tiết
A Closer Look 2 trang 51 Unit 5 SGK Tiếng Anh 8 mới A Closer Look 2 trang 51 Unit 5 SGK Tiếng Anh 8 mới

Nối mỗi cặp câu với một trạng từ liên từ thích hợp trong khung để làm thành câu phức.

Xem chi tiết
Getting started trang 48 Unit 5 Tiếng Anh 8 mới Getting started trang 48 Unit 5 Tiếng Anh 8 mới

Em có thể tìm những thành ngữ sau trong bài đàm thoại? Cố gắng giải thích nghĩa.

Xem chi tiết
A Closer Look 1 trang 50 Unit 5 Tiếng Anh 8 mới A Closer Look 1 trang 50 Unit 5 Tiếng Anh 8 mới

Nối những danh từ với mỗi động từ. Một danh từ có thể đi với hơn 1 động từ.

Xem chi tiết
Communication trang 53 Unit 5 SGK Tiếng Anh 8 mới Communication trang 53 Unit 5 SGK Tiếng Anh 8 mới

Nhìn vào hình. Thảo luận những câu hỏi sau với một người bạn sau đó viết những từ đúng bên dưới những bức hình.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.