Tiếng Anh lớp 8 Mới

Unit 12: Life On Other Planets - Cuộc Sống Trên Hành Ti..

Skills 1 trang 64 Unit 12 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Bình chọn:
4.4 trên 69 phiếu

Làm theo cặp. Một là con người và người kia là người trên sao Hỏa. Sử dụng để nghị bên dưới để hỏi và trả lời về sự sống trên trái đất và trên sao Hỏa

Reading (Đọc)

Task 1. a. Look at the pictures and discuss the questions.

(Nhìn vào hình và thảo luận câu hỏi.)

Hướng dẫn giải:

1. A. Earth

    B. Mars

Tạm dịch: 

Tên của hai hành tình trong hình là gì?

A. Trái đất

B. sao Hỏa 

2. Totally different. 

Tạm dịch: 

Bạn nghĩ rằng những hình ảnh khác nhau như thế nào?

Hoàn toàn khác. 

b. Read the text below and check your answers.

(Đọc bài văn bên dưới và kiểm tra câu trả lời của em.)

Tạm dịch:

1. Sao Hỏa được gọi là hành tinh đỏ bởi vì bề mặt màu đỏ của nó. Có nhiều sự khám phá sao Hỏa bởi con người kể từ giữa thế kỷ 20. Những nhà khoa học hy vọng rằng chúng ta có thể tìm được một hành tinh khác để sống.

2. Có những lý do chính tại sao thời tiết trên sao Hỏa không phù hợp cho sự sống con người. Nhiệt độ trên sao Hỏa có thể dưới -87 độ C và hiếm khi trên 0 độ c. Nhưng vấn đề lớn hơn là thiếu ôxi. 95% không khí là CO2 và đây là chất độc khi thở. Hơn nữa, không có nước trên sao Hỏa thậm chí mặc dù những nhà khoa học đã tìm được dấu vết của nó.

3. Tuy nhiên, đầu thế kỷ 19, những nhà khoa học đã khám phá ra rằng sao Hỏa vài điểm tương đồng với trái đất. Một ngày trên sao Hỏa là 24 giờ, 39 phút và 35 giây, gần một ngày của trái đất. Sao Hỏa cũng trải qua những mùa như trái đất. Tuy nhiên, những mùa dài gấp đôi bởi vì một năm trên sao hỏa kéo dài gấp đôi năm ở trái đất.

Task 2. Find words in the text that have similar meanings to these words or phrases.

(Tìm những từ trong bài văn mà có ý nghĩa tương tự với những hoặc cụm từ này.)

Hướng dẫn giải:

1. causing death or illness = poisonousgây

Tạm dịch: tử vong hoặc bệnh tật = độc

2. two times = twice

Tạm dịch: hai lần = hai lần

3. has, goes through = experiences

Tạm dịch: có, trải qua = trải nghiệm

4. marks or signs showing that something happened = traces

Tạm dịch: dấu hiệu hoặc đặc điểm cho thấy có điều gì đó đã xảy ra = dấu vết

5. the outside or top layer of something = surface

Tạm dịch: lớp bên ngoài hoặc trên cùng của một cái gì đó = bề mặt

6. weather conditions of a particular place = climate

Tạm dịch: điều kiện thời tiết của một địa điểm cụ thể = khí hậu

7. provide a place to live = accommodate

Tạm dịch: cung cấp một nơi để sống = thích ứng

Task 3. Match the headings with the paragraphs (1-3). There is one extra.

(Nối tựa đề với những đoạn văn (1-3). Có một câu dư.)

Hướng dẫn giải:

1.  C

Tạm dịch: Giải thích tên của sao Hỏa

2.  B

Tạm dịch: Những lý do tại sao chúng ta có thể không thể sống trên sao Hỏa.

3.  A

Tạm dịch: Những lý do tại sao chúng ta có thể sống trên sao Hỏa. 

Task 4. Read the text again and answer the questions.

(Đọc bài văn lần nữa và trả lời câu hỏi.)

Hướng dẫn giải:

1. It is also called the Red Planet.

Tạm dịch: 

Tên khác của sao Hỏa là gì?

Nó cũng được gọi là hành tinh đỏ.

2. The lowest temperature is -87 degrees Celsius and the highest may be a bit higher than zero.

Tạm dịch: 

Nhiệt độ cao nhất và thấp nhất trên sao Hỏa?

Nhiệt độ thấp nhất là -87 độ C và nhiệt độ cao nhất là hơn 0 độ một chút.

3. Because 95% of atmosohere is carbon dioxide.

Tạm dịch: 

Tại sao thật độc hại khi sống trên sao Hỏa?

Bởi vì 95% không khí là CO2.

4. A day on Mars is a bit longer.

Tạm dịch: 

Cái nào dài hơn, một ngày trên trái đất hay một ngày trên sao Hỏa?

Một ngày trên sao Hỏa thì dài hơn một chút.

5. It is twice as long as a year on Earth.

Tạm dịch: 

Một năm trên sao Hỏa dài bao nhiêu?

Nó dài gấp đôi một năm trên Trái đất.

Speaking (Nói)

Task 5. Work in pairs. One is a human and the other is a Martian. Use the suggestions below to ask and answer about life on Earth and life on Mars.

( Làm theo cặp. Một là con người và người kia là người trên sao Hỏa. Sử dụng để nghị bên dưới để hỏi và trả lời về sự sống trên trái đất và trên sao Hỏa.)

Hướng dẫn giải:

So what kind of food do you eat?

( Vậy bạn ăn thức ăn gì? )

Well, we eat things like rice, bread, cooked meat. And you?

( Ồ, chúng mình ăn những thứ như cơm, bánh mì, thịt nấu chín. Còn bạn? )

We eat tablets, rocks... What do you drink?

( Chúng mình ăn viên nén (thuốc), những viên đá... Bạn uống gi? )

We drink water, juice... And you?

( Chúng mình uống nước, nước ép... Còn bạn? )

We drink liquid from inder the rock... How long do you sleep?

( Chúng mình uống chất lỏng từ dưới đất... Bạn ngủ trong bao lâu? )

We sleep for 6-8 hours/night. And you?

( Chúng mình ngủ trong 6-8 tiếng đêm. Còn cậu? )

We sleep 2-3 hours /night. How do you travel?

( Chúng mình ngủ 2-3 tiếng/đêm. Bạn đi lại như thế nào? )

We travel by bicycle, car... And you?

( Chúng mình đi bằng xe đạp, xe hơi... Còn bạn? )

We travel by flying cars, space buggies, UFOs...

( Chúng mình đi bằng những xe bay, toa không gian, UFO... )

How is your environment?

( Môi trường của bạn thế nào? )

The environment has forests, lakes, oceans. Moutains, cities... And you?

( Môi trường có rừng, hồ, đại dương, núi, thành phố... Còn bạn? )

We have dry dessert, rocky landspace, caves...What problem do you have ?

( Chúng mình có sa mạc khô hạn, cảnh núi non, hang động... Bạn có vấn đề gì? )

We have diseases, pollution, overpopulation... And you?

( Chúng mình có bệnh tật, ô nhiễm, đông dân số... Còn bạn? )

We have survival, lonliness.... 

( Chúng mình có sự sống còn, sự cô đơn...)

Task 6. Now swap pairs. The human of one pair works with the Martian of the other pair. Take turns to report what your previous partner said about life on their planet to your new partner to see if he/ she said similar things.

(Bây giờ trao đổi. Con người làm một cặp với người trên sao Hỏa là cặp khác. Lần lượt báo cáo với bạn học trước những gi đã nói về cuộc sống trên hành tinh của họ cho bạn mới của em để xem cậu ấy/ cô ấy nói điều tương tự không.)

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 8 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan:

Skills 2 trang 65 Unit 12 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới Skills 2 trang 65 Unit 12 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Nghe miêu tả tưởng tượng của Tom về một người ngoài hành tinh từ một hành tinh khác có thể trông như thế nào. Điền vào mỗi chỗ trống với không hơn 3 từ, từ bài nghe

Xem chi tiết
Looking Back trang 66 Unit 12 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới Looking Back trang 66 Unit 12 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Giáo sư Kent: Vào ngày 24 tháng 6 năm 1947. Kenneth Arnold, một phi công đã công bố 9 chiếc đĩa bay bay qua núi Rainier

Xem chi tiết
Project trang 67 Unit 12 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới Project trang 67 Unit 12 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Một toa không gian có thể được dùng bởi phi hành gia để đi trên bề mặt mặt trăng và tiến hành nghiên cứu

Xem chi tiết
 Communication trang 63 Unit 12 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới Communication trang 63 Unit 12 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Làm theo cặp. Tưởng tượng em sẽ đi vào không gian. Quyết định cùng nhau các bạn sẽ mang theo gì. Em có thể thêm bất kỳ vật dụng nào mà em nghĩ là cần. Nhớ đưa ra lý do

Xem chi tiết
A Closer Look 2 trang 61 Unit 6 Tiếng Anh 8 mới A Closer Look 2 trang 61 Unit 6 Tiếng Anh 8 mới

Sử dụng thì quá khứ tiếp diễn và những từ được đề nghị để viết các câu miêu tả cái gì đang xảy ra trong mỗi bức hình.

Xem chi tiết
Communication trang 63 Unit 6 SGK Tiếng Anh 8 mới Communication trang 63 Unit 6 SGK Tiếng Anh 8 mới

Làm theo nhóm. Lần lượt, kể lại chuyện cổ tích cho thành viên trong nhóm em theo lời của em. Chọn người kế hay nhất trong nhóm.

Xem chi tiết
Skills 1 trang 64 Unit 6 SGK Tiếng Anh 8 mới Skills 1 trang 64 Unit 6 SGK Tiếng Anh 8 mới

Đọc truyện ngụ ngôn Cây khế. Sau đó tìm những từ sau và gạch dưới chúng trong truyện. Chúng có nghĩa gì?

Xem chi tiết
Skills 2 trang 65 Unit 6 SGK Tiếng Anh 8 mới Skills 2 trang 65 Unit 6 SGK Tiếng Anh 8 mới

Sử dụng ghi chú của bạn trong phần 3 để viết một câu truyện cổ tích. Sử dụng kiểu truyện “Công chúa và Con rồng” làm mẫu.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng