A Closer Look 2 trang 41 Unit 10 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Bình chọn:
4.2 trên 212 phiếu

Danh sách giấc mơ. Tưởng tượng chúng ta đang ở năm 2050. Làm theo cặp và chọn 3 cách giao tiếp mà bạn nghĩ sẽ là phổ biến nhất. Sau đó lập danh sách dài hơn bằng cách chia sẻ với lớp

Grammar (Ngữ pháp)

1. Listen again to part of the conversation in Getting Started. Underline the future continuous tense and answer the questions.

(Nghe lại phần bắt đầu của bài đàm thoại trong phần Bắt đầu. Gạch dưới thì tương lai tiếp diễn và trả lời câu hỏi.)

Click tại đây để nghe:

 

Hướng dẫn giải:

1. He will be having his Vietnamese class.

2. They will be watching a film at the cinema.

Tạm dịch:

Phúc: ... Buổi chiều chủ nhật này vào lúc 2 giờ 30 chiều như thế nào? Có Siêu nhân 3.

Nick: Tuyệt… nhưng tôi sẽ có lớp tiếng Việt của tôi rồi. Hãy đi lúc 4h15 chiều chủ nhật này. Tôi sẽ cần đi xe buýt đến phố Nguyễn Du và khá xa.

Phúc: Nhưng đó không phải là Galaxy Nguyễn Du! Chúng ta sẽ thấy nó ở Galaxy Nguyễn Trãi ...

1. Nick sẽ làm gì lúc 2:30 chiều Chủ nhật?

Anh ấy sẽ có lớp tiếng Việt của mình.

2. Phúc và Nick sẽ làm gì lúc 4:15 chiều Chủ nhật?

Họ sẽ xem một bộ phim ở rạp.

2. Complete the sentences with the future continuous.

(Hoàn thành các câu với thì tương lai tiếp diễn)

Hướng dẫn giải:

1. Will he still be sleeping; will be studying

2. will be having

3. will be eating

4. Will she be staying; will be writing

5. will be playing

6. will be learning

Tạm dịch:

1. Anh ấy sẽ vẫn ngủ vào lúc này ngày mai à? Không anh ấy sẽ học ở thư viện.

2. Cô ấy bây giờ đang ở Thành phố Hồ Chí Minh nhưng cô ấy sẽ có một kỳ nghỉ ở Đà Nẵng vào cuối tháng này.

3. Họ sẽ ăn tối lúc 8 giờ.

4. Cô ấy sẽ ở trong lớp cô ấy trong giờ giải lao hôm nay phải không?

Đúng vậy, cô ấy sẽ viết một thư điện tử cho bạn cô ấy.

5. Mona nói rằng trẻ con sẽ chơi trong vườn khi bạn đến.

6. Lần này vào năm sau Phúc sẽ học một ngôn ngữ mới.

3. Look at the years provided. Work in groups to predict when the following may happen in the future. Then compare your answers with other groups.

(Nhìn vào những năm được cho. Làm theo nhóm để dự đoán khi nào những điều sau đây xảy ra trong tương lai. Sau đó so sánh với nhóm khác.)

Hướng dẫn giải:

1. 2030

2. 2030 

3. 2114

4. 2214

5. 2114

Tạm dịch:

1. Chúng ta sẽ không sử dụng điện thoại có dây vào năm 2030

2. Chúng ta vẫn sẽ gửi thư chậm vào năm 2030

3. Chúng ta sẽ giao tiếp với các thiết bị thần giao cách cảm vào năm 2114

4. Chúng ta sẽ không làm việc mặt đối mặt nữa trong năm 2214

5. Chúng ta sẽ sử dụng dấu hiệu vào năm 2114, nhưng các dấu hiệu sẽ tương tác hơn

4. Look at the conversation in Getting Started again and write down all the verbs that are followed by to-infinitive that you can find.

(Nhìn vào bài đàm thoại trong phần Bắt đầu lần nữa và viết xuống tất cả những động từ mà theo sau bởi to-infìnitive mà em thể tìm.)

Hướng dẫn giải:

wanted to ask        

planned to meet

decided to go

want to miss          

tried to call            

need to take

5. Choose the best answer.

(Chọn câu trả lời đúng.)

Hướng dẫn giải:

1. C

2. B

3. A

4. C

5. A

Tạm dịch:

1. Chúng tôi đã quyết định ở Thành phố Hồ Chí Minh trong 3 ngày.

2. Bạn có muôn có một cục pin điện thoại di động mà sử dụng năng lượng mặt trời không?

3. Họ chọn đi xe buýt đến đó.

4. Tôi đã cố gắng gọi bạn nhiều lần nhưng không thể gọi được.

5. Tôi nghĩ trong tương lai nhiều người sẽ thích giao tiếp bằng phương tiện xã hội.

6. The dream list. Imagine we are in the year 2050. Work in pairs and select three ways of communication that you think will be most common. Then make the list longer by sharing your ideas with another pair using full sentences.

(Danh sách giấc mơ. Tưởng tượng chúng ta đang ở năm 2050. Làm theo cặp và chọn 3 cách giao tiếp mà bạn nghĩ sẽ là phổ biến nhất. Sau đó lập danh sách dài hơn bằng cách chia sẻ với lớp.)

Hướng dẫn giải:

We will be using video conference in every meeting.

We will be using telepathy devices regularly.

We will be using the interactive signs.

Tạm dịch:

Chúng ta sẽ sử dụng cuộc hội nghị video cho mỗi cuộc họp.

Chúng ta sẽ sử dụng thiết bị thần giao cách cảm thường xuyên.

Chúng ta sẽ sử dụng những dấu hiệu tương tác.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 8 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan: - Unit 10: Communication - Giao Tiếp

Communication trang 43 Unit 10 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới Communication trang 43 Unit 10 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Ngân hàng ý tưởng. Làm theo nhóm. Mỗi sự phá hỏng giao tiếp được đề cập trong phần 1, nghĩ về ý tưởng công nghệ tương lai mà sẽ giúp tránh nó. Chia sẻ ý của em với lớp

Xem chi tiết
Skills 1 trang 44 Unit 10 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới Skills 1 trang 44 Unit 10 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Nhìn vào những lá thư mà trẻ em từ Việt Nam và Thụy Điển gửi cho nhau trong dự án bạn qua thư. Tại sao em nghĩ chúng chọn cách này để giao tiếp với nhau

Xem chi tiết
Skills 2 trang 45 Unit 10 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới Skills 2 trang 45 Unit 10 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Nhìn vào cách mà tin nhắn này được đăng trên bảng tin nhắn học điện tử. Em có thể tìm bất kỳ những vấn đề nào trong đó không?

Xem chi tiết
Looking Back trang 46 Unit 10 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới Looking Back trang 46 Unit 10 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Chọn bất kỳ trong 3 dạng giao tiếp trong bài này và làm việc với bạn quyết định thử là người ta sẽ sử dụng chúng trong năm 2100 hay không? Đưa ra ít nhất 2 lý do.

Xem chi tiết
Getting started trang 6 Unit 1 SGK Tiếng Anh 8 mới Getting started trang 6 Unit 1 SGK Tiếng Anh 8 mới

a. Circle the correct answer. (Khoanh tròn câu trả lời đúng.)

Xem chi tiết
A Closer Look 1 trang 8 Unit 1 SGK Tiếng Anh 8 mới A Closer Look 1 trang 8 Unit 1 SGK Tiếng Anh 8 mới

2. Complete the table with information from the pie chart. (Hoàn thành bảng sau với thông tin từ biểu đồ hình tròn ở trên.)

Xem chi tiết
A Closer Look 2 trang 9 Unit 1 SGK Tiếng Anh 8 mới A Closer Look 2 trang 9 Unit 1 SGK Tiếng Anh 8 mới

4. Write sentences about what you like or don't like doing in your free time, beginning with the following. Then share what you have written with your partner.

Xem chi tiết
Communication trang 11 Unit 1 SGK Tiếng Anh 8 mới Communication trang 11 Unit 1 SGK Tiếng Anh 8 mới

2. Can you understand the abbreviation in the text? Use this "netlingo" dictionary if necessary.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.