Tiếng Anh lớp 8 Mới Unit 10: Communication - Giao Tiếp

Skills 1 trang 44 Unit 10 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới


Nhìn vào những lá thư mà trẻ em từ Việt Nam và Thụy Điển gửi cho nhau trong dự án bạn qua thư. Tại sao em nghĩ chúng chọn cách này để giao tiếp với nhau

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Look at the letters the children from Viet Nam and Sweden sent to each other in a penfriend project. Why do you think they chose this way to communicate with each other?

(Nhìn vào những lá thư mà trẻ em từ Việt Nam và Thụy Điển gửi cho nhau trong dự án bạn qua thư. Tại sao em nghĩ họ chọn cách này để giao tiếp với nhau) 

Hướng dẫn giải:

=> I think, they chose this way because there are at least 5 other benefits to letter writing:

   + Reading and writing skills will be improved as students practice their writing skills and organize their thoughts onto paper.

   + The penpal develops compassion and understanding of other cultures and values.

   + The penpal promotes many life skills, including development of social skills.

   + Letter writing promotes patience.

   + Writing to a penpal develops a child's curiosity.

Tạm dịch:

=> Tôi nghĩ rằng, họ đã chọn cách này vì có ít nhất 5 lợi ích khác cho việc viết thư:

   + Kỹ năng đọc và viết sẽ được cải thiện khi học sinh thực hành kỹ năng viết và sắp xếp suy nghĩ của mình lên giấy.

   + Viết thư làm tăng lòng trắc ẩn và sự hiểu biết về các nền văn hóa và giá trị khác.

   + Viết thư thúc đẩy nhiều kỹ năng sống, bao gồm phát triển các kỹ năng xã hội.

   + Viết thư thúc đẩy sự kiên nhẫn.

   + Viết thư tăng sự tò mò của trẻ.

Bài 2

Task 2. Read the text. 

(Đọc bài văn.)

Tạm dịch:

GIAO TIẾP TRONG TƯƠNG LAI: CÓ GÌ CHO CHÚNG TA? 

Khoảng 50 học sinh từ 2 trường ở Hà Nội, Việt Nam và Umea, Thụy Điển đã trao đổi thư từ trong dự án bạn qua thư kể từ năm 2013. “Mình thích viết. Bạn có thể thậm chí dán thứ gì đó vào thư, như viên kẹo nhỏ này” Linh nói, từ Hà Nội về dự án. Từ đầu Thụy Điển, Anders nói, “Thật Luyệt khi mở và đọc thư thật! “Nhưng điều này sẽ là giao tiếp trong tương lai của chúng ta phải không? Người ta nói rằng trong vài thập kỷ chúng ta sẽ sử dụng thần giao cách cảm và phép ghi ảnh toàn ký (phép chụp ảnh giao thoa lade).

Thần giao cách cảm sử dụng thiết bị nhỏ đặt trong đầu bạn. Thông tin sẽ được gửi đến và được nhận trực tiếp đến và đi từ não bộ. Chúng ta sẽ giao tiếp chỉ bằng suy nghĩ qua mạng lưới! Phép ghi ảnh toàn ký, một công nghệ hội nghị video với hình ảnh 3D, sẽ giúp chúng ta tương tác trong thời điểm thật ở những nơi hoàn toàn khác nhau.

Ấn tượng không? Có lẽ, nhưng không phải mọi người đều nghĩ thế giới số sẽ thay thế thế giới thật. Như trẻ em trong dự án bạn qua thư, mình thích trò chuyện với bạn bè qua một tách trà và tận hưởng việc ở bên cạnh bạn bè. Cuộc sống có ý nghĩa hơn theo cách đó!     

Look at the highlighted words and match them with their meanings.   

(Nhìn vào từ được tô và nối chúng với ý nghĩa.) 

Hướng dẫn giải:

1. in the real time: ngay ập tức, không hề trì hoãn 

2. interact: giao tiếp với hoặc phản ứng với nhau 

3. three-dimentional images:  hình ảnh 3 chiều

4. cyberworld: thế giới số

5. network: một hệ thống gồm những phần liên kết để chia sẻ thông tin 

Bài 3

Task 3. Answer the following questions.

(Trả lời những câu hỏi sau) 

Hướng dẫn giải:

1. They love to write and read real letters/ one student likes to send sweets with the letters as well.

Tạm dịch: Những học sinh thích gì về dự án bạn qua thư?

Họ thích viết và đọc thư. Một học sinh còn gửi keo kèm theo thư nữa.

2. They are telepathy and holography. One student uses a tiny device our head to communicate by thought over the network. Holograp gives three-dimensional images and we will be able to interact with each other in real time.

Tạm dịch: Hai cách giao tiếp trong tương lai được đề cập trong bài văn là gì ? Giải thích cách chúng hoạt động.

Chúng là thần giao cách cảm và phép ghi ảnh toàn cảnh. Thần giao cách cảm sử dụng một thiết bị nhỏ trong đầu chúng ta để giao tiếp bằng suy nghĩ qua mạng lưới. Phép ghi ảnh toàn cảnh sẽ có thể tương tác với nhau trong thời điểm thật.

3. She prefers to use real, face-to-face communication because she thinks this makes life more interesting.

Tạm dịch: Bạn có nghĩ người viết vui với cách giao tiếp tương lai này không Bạn nghĩ sao? 

Cô ấy thích giao tiếp thật, trực diện hơn. Bởi vì cô ấy nghĩ điều này làm cho cuộc sống thêm thú vị.


Bài 4

Task 4. In small groups, decide whether you agree with the author of this text. Why/ why not? Share your ideas with the class.

(Trong những nhóm nhỏ, quyết định rằng em có đồng ý với tác giả của bài viết không. Tại sao có, tại sao không?)

Hướng dẫn giải:

I agree with the author of this text, because, when we use telepathy and holography, you can:

   + say something to someone who is no longer a part of your life.

   + apologize to someone who is no longer in your life for a misunderstanding or a hurt that you caused.

   + pave the way for better interaction with someone you don't get along with. Call a truce telepathically and see how the tension in the relationship eases.

   + let someone know how you feel about them if you've been unable to convey this information face to face.

   + forgive someone who has hurt you cutting the cords of anger or disappointment that bind you.

Tạm dịch:

Tôi đồng ý với tác giả của văn bản này, bởi vì, khi chúng ta sử dụng thần giao cách cảm và hình ba chiều, bạn có thể:

   + nói điều gì đó với một người không còn là một phần của cuộc sống của bạn.

   + xin lỗi một người không còn trong cuộc sống của bạn vì một sự hiểu lầm hoặc tổn thương mà bạn gây ra.

   + mở đường cho sự tương tác tốt hơn với người mà bạn không hòa đồng. Gọi một thỏa thuận từ xa và làm thế nào để căng thẳng trong mối quan hệ giảm bớt.

   + cho ai đó biết bạn cảm thấy thế nào về họ nếu bạn không thể truyền đạt thông tin này trực tiếp.

   + tha thứ cho người đã làm tổn thương bạn cắt đứt dây giận dữ hoặc thất vọng trói buộc bạn.

Bài 5

Task 5. Class survey. What ways of communication do you use for the following purposes now and what will they be in the year 2030?

(Khảo sát lớp. Cách nào giao tiếp mà em sử dụng cho những mục đích sau và chúng sẽ là gì trong năm 2030?)

Hướng dẫn giải: 

Purpose

At present

In the year 2030

1. working on a group project

I use face-to-face meeting. 

I will be using video conference meeting. 

2. keeping in touch with a friend who lives far away.

I use letter and email. 

I will be using video I chatting. 

3. contacting friends to meet to see a film

I use mobile phone. 

I will be using message board. 

4. asking your teacher something that you didn't understand in the lesson

I use face-to-face meeting. 

I will be using telepathy. 

5. letting your parents know you want to say sorry

I use face-to-face meeting. 

I will be using telepathy. 

6. showing love to your pet

I touch them.

 

I will be using holography.

Tạm dịch:

Mục đích

Hiện tại

1 Trong năm 2030

1. làm theo dự án nhóm

Tôi sử dụng gặp gỡ trực tiếp.

Tôi sử dụng họp qua video.

2. giữ liên lạc với bạn phương xa

Tôi sử dụng thư và thư điên tử.

Tôi sử dụng trò chuyện video.

3. liên lạc bạn để xem phim

Tôi sử dụng điện thoại di động.

Tôi sử dụng bảng tin nhắn.

4. hỏi giáo viên điều mà bạn chưa hiểu về bài học

Tồi sử dụng gặp gỡ trực tiếp.

Tôi sử dụng thần giao cách cảm.

5. để ba mẹ bạn biết bạn muốn nói xin lỗi

Tôi sử dụng gặp gỡ trực tiếp.

Tôi sử dụng thần giao cách cảm.

6. thể hiện tình yêu 1 với thú nuôi

Tôi chạm vào chúng.

Tôi sẽ sử dụng phương pháp toàn cảnh


Lời giải chi tiết:

 

Từ vựng

- exchanging letter: trao đổi thư

- a couple of: một vài

- decade (n): thập kỉ

- tiny device: thiết bị nhỏ

- directly (adv): trực tiếp

- three-dimensional images: hình ảnh 3 chiều

- interact (v): tương tác

- impressed (adj): bị ấn tượng

- cyberworld (n): thế giới số

- replace (v): thay thế

- company (n): việc ở bên cạnh ai đó, người mà bạn ở cùng 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 248 phiếu

Các bài liên quan:

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.


Gửi bài