Đề số 10 - Đề kiểm tra 15p - Unit 4 - Tiếng Anh 8 mới


Đề bài

I. Complete the sentences using “should” or “shouldn’t”

Ex: You shouldn’t study (You/ study) so hard. Have a holiday.

I enjoyed that play. We should go (We/ go) to the theatre more often.

1. (You/ park) _____________here. It’s not allowed.

2. What (I/ cook) _____________for breakfast this morning?

3. (You/ wear) ___________a raincoat. It’s raining outside.

4. (You/ smoke)____________. It’s bad for you.

5 (We/ arrive)________________ at the airport two hours before the flight.

 

II. Rewrite and complete the sentences using “should”.

Ex: If I were you, I’d go to the doctor’s.

=> I think you should go to the doctor’s.

6. It’s a good idea to wear a warm coat.

You .....................................................................................................

7. My advice is to leave early.

I think you............................................................................................

8. It’s a good idea to take more exercise.

You .....................................................................................................

9. In my opinion, it’s a good idea for you to read a lot.

I think ..................................................................................................

10. It’s a good idea to do that.

You ....................................................................................................

Lời giải chi tiết

I.

1. You shouldn’t park

2. should I cook

3. You should wear

4. You shouldn’t smoke

5. We should arrive

II.

1. should wear a warm coat.

2. should leave early.

3. should take more exercise.

4. should read a lot,

5. should do that

 

Nguồn: Sưu tầm

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.