Tiếng Anh lớp 8 Mới Đề kiểm tra 15p kì 1 – Có đáp án và lời giải

Đề số 10 - Đề kiểm tra 15p - Unit 4 - Tiếng Anh 8 mới


Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 10 - Đề kiểm tra 15p - Unit 4 - Tiếng Anh 8 mới

Đề bài

I. Complete the sentences using “should” or “shouldn’t”

Ex: You shouldn’t study (You/ study) so hard. Have a holiday.

I enjoyed that play. We should go (We/ go) to the theatre more often.

1. (You/ park) _____________here. It’s not allowed.

2. What (I/ cook) _____________for breakfast this morning?

3. (You/ wear) ___________a raincoat. It’s raining outside.

4. (You/ smoke)____________. It’s bad for you.

5 (We/ arrive)________________ at the airport two hours before the flight.

 

II. Rewrite and complete the sentences using “should”.

Ex: If I were you, I’d go to the doctor’s.

=> I think you should go to the doctor’s.

6. It’s a good idea to wear a warm coat.

You .....................................................................................................

7. My advice is to leave early.

I think you............................................................................................

8. It’s a good idea to take more exercise.

You .....................................................................................................

9. In my opinion, it’s a good idea for you to read a lot.

I think ..................................................................................................

10. It’s a good idea to do that.

You ....................................................................................................

Lời giải chi tiết

I.

1. You shouldn’t park

2. should I cook

3. You should wear

4. You shouldn’t smoke

5. We should arrive

II.

1. should wear a warm coat.

2. should leave early.

3. should take more exercise.

4. should read a lot,

5. should do that

 

Nguồn: Sưu tầm

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2021-2022, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài