Tiếng Anh lớp 8 Mới

Unit 10: Communication - Giao Tiếp

A Closer Look 1 trang 40 Unit 10 SGK Tiếng Anh 8 mới

Bình chọn:
4.2 trên 186 phiếu

Người ta tham gia vào khu vực Internet này để giao tiếp trực tuyến. Đàm thoại được gửi ngay lập tức và hiển thị cho mọi người ở đó

Vocabulary (Từ vựng)

Task 1. Choose words/ phrases from the box to describe the photos about other ways of communication.

(Chọn từ/ cụm từ trong khung để miêu tả những hình ảnh về những cách giao tiếp khác nhau.)

Hướng dẫn giải:

1. using music     

Tạm dịch: sử dụng âm nhạc

2. using signs

Tạm dịch: sử dụng dấu hiệu

3. leaving a note   

Tạm dịch: để lại một lưu ý

4. painting a picture

Tạm dịch: vẽ một bức tranh

5. communicating non-verbally with animals

Tạm dịch: giao tiếp không lời nói với động vật

6. using codes

Tạm dịch: sử dụng mã

7. sending flower   

Tạm dịch: gửi hoa

8. using body land

Tạm dịch: sử dụng cơ thể

Task 2. Communication technology. Match the words with the definitions.

(Công nghệ giao tiếp. Nối những từ với những định nghĩa.)

Hứơng dẫn giải:

1 - d

Tạm dịch: Người ta tham gia vào khu vực Internet này để giao tiếp trực tuyến. Đàm thoại được gửi ngay lập tức và hiển thị cho mọi người ở đó.

2 - e

Tạm dịch: Những hình thức đa phương tiện trong giao tiếp trên máy vi tính bao gồm những âm thanh, video, hội nghị video, đồ họa và văn bản.

3 - b

Tạm dịch: Một điện thoại sử dụng một dây điện thoại để truyền tải.

4 - c

Tạm dịch: Một thiết bị với một màn hình cảm ứng với chức năng tương tự như một máy tính, một máy chụp hình kỹ thuật số và một thiết bị GPS (hệ thống định vị toàn cầu - Global Positioning System), ngoài một chiếc điện thoại.

5 - a

Tạm dịch: Một nhóm thảo luận trực tuyến mà trong đó bạc có thể để lại tin nhắn hoặc đăng câu hỏi.

Task 3. Complete the diagram with the communication examples you have learnt so far. Some can be put in more than one category. Can you add more ideas?

(Hoàn thành biểu đồ với những ví dụ giao tiếp mà em từng học. Vài cái có thể được đặt trong hơn 1 loại. Em có thể thêm không?)

Tạm dịch:

Những hình thức giao tiếp:

- bằng lời nói: họp F2F, hội thảo video, nhóm thảo luận F2F

- phi ngôn ngữ: sử dụng các biển báo

- Đa phương tiện: nhắn tin, email, thư ốc

Task 4. Debate. Choose one or more pairs of ways of communicating. Which one is better? Why?

(Tranh luận. Chọn ra một hoặc nhiều cặp hơn về cách giao tiếp. Cái nào tốt hơn? Tại sao?)

Hướng dẫn giải:

Video conference - f2f meeting

They are so convenient. People can contact directly and get the direct result.

Tạm dịch:

Chúng rất thuận tiện. Người ta có thể liên hệ trực tiếp và lấy kết quả trực tiếp.

Task 5. Mark the stress for the following words, then listen and repeat.

(Đánh dấu nhấn cho những từ sau, sau đó nghe và lặp lại.)

Click tại đây để nghe:

 


Task 6. Fill the gaps with the words in 5 and practise saying the sentences. Then listen and check.

(Điền vào từng từ trong phần 5 và thực hành đọc các câu. Sau đó nghe và kiểm tra.)

Click tại đây để nghe:

 


Hướng dẫn giải:

1. nationality

Tạm dịch: Quốc tịch anh ấy là gì? — Anh ấy là người Nhật.

2. repetitive

Tạm dịch: Đừng cố gắng sử dụng từ này quá thường xuyên nếu không thì bài văn của bạn sẽ mang tính lặp lại đấy.

3. competitive

Tạm dịch: Thể thao có thể mang tính cạnh tranh hoặc không mang tính cạnh tranh.

4. possibility

Tạm dịch: Có một khả năng tốt rằng họ sẽ chiến thắng.

5. ability

Tạm dịch: Khả năng nhảy của cô ấy thật ấn tượng!

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 8 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan:

A Closer Look 2 trang 41 Unit 10 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới A Closer Look 2 trang 41 Unit 10 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Danh sách giấc mơ. Tưởng tượng chúng ta đang ở năm 2050. Làm theo cặp và chọn 3 cách giao tiếp mà bạn nghĩ sẽ là phổ biến nhất. Sau đó lập danh sách dài hơn bằng cách chia sẻ với lớp

Xem chi tiết
Communication trang 43 Unit 10 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới Communication trang 43 Unit 10 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Ngân hàng ý tưởng. Làm theo nhóm. Mỗi sự phá hỏng giao tiếp được đề cập trong phần 1, nghĩ về ý tưởng công nghệ tương lai mà sẽ giúp tránh nó. Chia sẻ ý của em với lớp

Xem chi tiết
Skills 1 trang 44 Unit 10 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới Skills 1 trang 44 Unit 10 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Nhìn vào những lá thư mà trẻ em từ Việt Nam và Thụy Điển gửi cho nhau trong dự án bạn qua thư. Tại sao em nghĩ chúng chọn cách này để giao tiếp với nhau

Xem chi tiết
Skills 2 trang 45 Unit 10 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới Skills 2 trang 45 Unit 10 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Nhìn vào cách mà tin nhắn này được đăng trên bảng tin nhắn học điện tử. Em có thể tìm bất kỳ những vấn đề nào trong đó không?

Xem chi tiết
A Closer Look 2 trang 61 Unit 6 Tiếng Anh 8 mới A Closer Look 2 trang 61 Unit 6 Tiếng Anh 8 mới

Sử dụng thì quá khứ tiếp diễn và những từ được đề nghị để viết các câu miêu tả cái gì đang xảy ra trong mỗi bức hình.

Xem chi tiết
Communication trang 63 Unit 6 SGK Tiếng Anh 8 mới Communication trang 63 Unit 6 SGK Tiếng Anh 8 mới

Làm theo nhóm. Lần lượt, kể lại chuyện cổ tích cho thành viên trong nhóm em theo lời của em. Chọn người kế hay nhất trong nhóm.

Xem chi tiết
Skills 1 trang 64 Unit 6 SGK Tiếng Anh 8 mới Skills 1 trang 64 Unit 6 SGK Tiếng Anh 8 mới

Đọc truyện ngụ ngôn Cây khế. Sau đó tìm những từ sau và gạch dưới chúng trong truyện. Chúng có nghĩa gì?

Xem chi tiết
Skills 2 trang 65 Unit 6 SGK Tiếng Anh 8 mới Skills 2 trang 65 Unit 6 SGK Tiếng Anh 8 mới

Sử dụng ghi chú của bạn trong phần 3 để viết một câu truyện cổ tích. Sử dụng kiểu truyện “Công chúa và Con rồng” làm mẫu.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng