Getting Started trang 58 Unit 12 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Bình chọn:
4.2 trên 168 phiếu

Dương: Bạn có biết, Trang và mình đã xem một bộ phim rất hấp dẫn VBI ngày hôm qua đấy

What could happen to Earth? (Điều gì có thể xảy ra với Trái đất?)

1. Listen and read.

(Nghe và đọc.)

Click tại đây để nghe:

 


Tạm dịch:

Dương: Bạn có biết, Trang và mình đã xem một bộ phim rất hấp dẫn VBI ngày hôm qua đấy!

Nhi: Nó là gì?

Dương: Star Trek into Darkness.

Nhi: Ồ, mình thích loại phim này, nhưng mình chỉ xem Star Trek 2009 Into the Darkness nói về gì?

Dương: À, sau cuộc phiêu lưu của họ trên chuyến hành trình đến hành tinh Nibiru trong Star Trek 2009, Thuyền trưởng James Kirk và đội anh ta trở lại Trái đất trên chiếc Enterprise trong năm 2259. Tuy nhiên, họ đã có một cuộc chiến chống tên khủng bố nguy hiểm John Harrises người mà muốn phá hủy Trái đất.

Nhi: Nghe thật ly kỳ!

Dương: Đúng vậy. Thật ra Kirk chết khi cố gắng ngăn hắn, nhưng may là anh ấy đã sống lại. Sau cùng thì nó chỉ là phim thôi!

Nhi: Một kết thúc vui. Nhưng nó làm mình nghĩ về thế giới thật... Trái đất có thể bị nguy hại như vậy không?

Dương: Nghe buồn cười quá, Trang cũng hỏi mình rằng mình có nghĩ là điều gì sẽ xảy ra với Trái đất trong tương lai không?

Nhi: Cậu trả lời như thế nào?

Dương: Mình nói rằng mình không biết nhưng Trái đất có thể bị quân ly bởi người ngoài hành tinh.

Nhi: Ha! Đúng vậy, không ai biết được.

a. Tick (v) true (T) or false (F)

(Chọn đúng (T) hay sai (F).)

Hướng dẫn giải:

1. F

2. T

3. F

4. T

5. F

Tạm dịch:

1.  Dương và Trang đã xem một bộ phim chán vào ngày hôm qua. 

2.   Nhi đã xem Star Trek 2009. 

3.   Star Trek là phim khoa học viễn tưởng. 

4. Nhi và Trang thỉnh thoảng nghĩ về tương lai của thế giới. 

5. Dương dường như chắc chắn về tương lai của Trái đất. 

b. Read the conversation again and answer the questions.

(Đọc bài đàm thoại lần nữa và trả lời câu hỏi.)

Hướng dẫn giải:

1. James Kirk is the captain of the spaceship.

2. They went to Nibiru planet.

3. It happens in 2259.

4. It’s the name of the spaceship that the crew travels on.

5. He wants to destroy the Earth.

Tạm dịch:

1. Ai là thuyền trưởng của tàu không gian?

James Kirk là thuyền trưởng của tàu không gian.

2. Phi hành đoán đã đi trong trong Star Trek 2009?

Họ đi đến hành tinh Nibiru.

3. Câu chuyện trong Star Trek Into Darkness đã xảy ra khi nào?

Nó xảy ra trong năm 2259.

4. Bạn nghĩ Enterprise là gì?

Nó là tên của tàu không gian mà phi hành đoàn đi trên đó.

5. John Harrison muốn làm gì?

Hắn muốn phá hủy trái đất.

c. Can you find the sentences in reported speech in the conversation? Underline them.

(Em có thể tìm những câu mà ở dạng câu tường thuật trong bài đàm thoại không? Gạch dưới chúng.)

Hướng dẫn giải:

That’s funny, Trang also asked me what I thought would happen to Earth in the future.

I said I didn’t know but that Earth might be run by aliens!

2. Use the words/ phrases in the box to label the pictures. Then listen and repeat.

(Sử dụng từ hoặc cụm từ trong khung để gọi tên hình ảnh. Sau đó nghe và lặp lại.)

Click tại đây để nghe:

 


Hướng dẫn giải:

1. aliens 

2. space buggy 

3. UFO 

4. weightless 

5. galaxy 

6. spaceship 

7. solar system 

8. planet 

Tạm dịch:

1. người ngoài hành tinh

2. toa không gian

3. vật thể bay không xác định

4. không trọng lực

5. thiên hà

6. tàu không gian

7. hệ mặt trời

8. hành tinh

3. Use the words/ phrases in 2 to fill the blanks.

(Sử dụng từ/ cụm từ trong phần 2 để điền vào chỗ trống.)

Hướng dẫn giải:

1. aliens

2. UFO

3. space buggy

4. planet; planet

5. weightless

6. solar system

7. galaxy

8. spaceship

Tạm dịch:

1. Những người ngoài hành tinh màu xanh lá và họ có đầu to và mắt to

2. Những người ngoài hành tinh ra khỏi một vật thể bay không định, mà trông như một cái đĩa.

3. Một toa không gian là một phương tiện được dùng để di trên mặt trăng.

4. Một mặt trăng di chuyển quanh một hành tinh và một hành tinh chuyển quanh một mặt trăng.

5. Trong một môi trường không trọng lực, mọi thứ bay bổng không kiểm soát

6. Có 8 hành tinh mà di chuyển quanh Mặt trời trong hệ mặt trời của chúng ta

7. Chúng ta không biết có bao nhiêu hệ mặt trời trong mỗi thiên hà.

8. Vostok 1 là tên của phi thuyền mà trong đó Yuri Gagarin đã bay vào không gian.

4.Game: What and where (Trò chơi: WHAT AND WHERE)

Listen and follow the teacher's instructions to phay the game.

(Nghe và theo hướng dẫn giáo viên để chơi trò chơi.)

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 8 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

A Closer Look 1 trang 60 Unit 12 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới A Closer Look 1 trang 60 Unit 12 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Khi chúng ta thêm hậu tố -ful hoặc -less vào danh từ hoặc động từ để tạo thành tính từ, thì nhấn âm trên từ đó không đổi so với từ gốc.

Xem chi tiết
A Closer Look 2 trang 61 Unit 12 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới A Closer Look 2 trang 61 Unit 12 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Làm theo nhóm 3 người. Một là Nick và người khác là bạn Nick. Hỏi và trả lời những câu hỏi Nick đã thấy gì. Sau đó tường thuật câu hỏi của người bạn và câu trả lời của Nick cho lớp.

Xem chi tiết
 Communication trang 63 Unit 12 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới Communication trang 63 Unit 12 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Làm theo cặp. Tưởng tượng em sẽ đi vào không gian. Quyết định cùng nhau các bạn sẽ mang theo gì. Em có thể thêm bất kỳ vật dụng nào mà em nghĩ là cần. Nhớ đưa ra lý do

Xem chi tiết
Skills 1 trang 64 Unit 12 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới Skills 1 trang 64 Unit 12 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Làm theo cặp. Một là con người và người kia là người trên sao Hỏa. Sử dụng để nghị bên dưới để hỏi và trả lời về sự sống trên trái đất và trên sao Hỏa

Xem chi tiết
Getting started trang 6 Unit 1 SGK Tiếng Anh 8 mới Getting started trang 6 Unit 1 SGK Tiếng Anh 8 mới

a. Circle the correct answer. (Khoanh tròn câu trả lời đúng.)

Xem chi tiết
Getting started trang 26 Unit 3 SGK Tiếng Anh 8 mới Getting started trang 26 Unit 3 SGK Tiếng Anh 8 mới

3. Complete the following sentences with the words and phrases in the box. (Hoàn thành những câu sau với những từ và cụm từ trong khung.)

Xem chi tiết
Looking Back trang 24 Unit 2 SGK Tiếng Anh 8 mới Looking Back trang 24 Unit 2 SGK Tiếng Anh 8 mới

3. Look at the pictures and complete the sentences, using suitable comparative forms of the adverbs in brackets.

Xem chi tiết
Skills 1 trang 12 Unit 1 SGK Tiếng Anh 8 mới Skills 1 trang 12 Unit 1 SGK Tiếng Anh 8 mới

2. Read the text and choose the correct answer. (Đọc bài văn và chọn câu trả lời đúng.)

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.