A Closer Look 1 trang 50 Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Bình chọn:
4.3 trên 171 phiếu

Điền vào chỗ trông với một trong những từ trong phần 5. Nghe và kiểm tra, sau đó đọc các câu

Vocabulary (Từ vựng)

1. Complete the following sentences with nouns indicating people.

(Hoàn thành những câu sau với những danh từ chỉ người.)

Hướng dẫn giải:

1. adviser/ advisor

2. chemist

3. designer

4. programmer

5. biologist

Tạm dịch:

1. Một người mà đưa ra lời khuyên là một người cố vấn.

2. Một nhà khoa học mà nghiên cứu về hóa học là nhà hóa học.

3. Một người mà công việc của người đó là thiết kế đồ vật là một nhà thiết kế.

4. Một người mà công việc người đó là viết những chương trình cho máy tính là một lập trình viên.

5. Một nhà sinh vật học dưới nước là một nhà khoa học mà nghiên cứu cuộc sống dưới biển.

2. Write a noun from the list under each picture.

(Viết một danh từ từ danh sách bên dưới mỗi hình.)

Hướng dẫn giải:

1. chemist 

2. software developer 

3. engineer 

4. physicist 

5. doctor 

6. conservationist 

7. explorer 

8. archaeologist 

Tạm dịch:

1. nhà hóa học

2. người phát triển phần mềm vi tính

3. kỹ sư

4. nhà vật lý

5. bác sĩ

6. nhà bảo vệ môi trường

7. nhà khám phá, nhà thám hiểm

8. nhà khảo cổ

3. Give the correct form of the words in brackets.

(Đưa ra hình thức đúng của những từ trong ngoặc đơn.)

Hướng dẫn giải:

1. developments

2. scientists

3. exploration

4. medical

5. economic

Tạm dịch:

1. Mỗi ngày chúng ta nghe về những phát triển mới trong khoa học và công nghệ.

2. Einstein là một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất thế giới.

3. Mỹ là nước dẫn đầu trong khám phá không gian.

4. Những tiến bộ trong khoa học y tế sẽ giúp con người sống lâu hơn trong tương lai.

5. Có một mối liên hệ giữa phát triển kinh tế và môi trường.

4. Listen and repeat the following words. Mark the stressed syllables in the words.

(Nghe và lặp lại những từ sau. Đánh dấu nhấn vào những từ.)

Click tại đây để nghe:

 


5. Put the words from 4 in the right columns.

(Đặt những từ trong phần 4 vào đúng cột.)

Click tại đây để nghe:

 


Hướng dẫn giải:

oO

oOo

ooO

oOoo

un'wise

im’pure

un’hurt

un'lucky

un'healthy

im'patient

unfore'seen

imma'ture

impo’lite

un'limited

im'possible

un'natural

 

6. Fill the gaps with one of the words in 5. Listen and check, then read the sentences.

(Điền vào chỗ trông với một trong những từ trong phần 5. Nghe và kiểm tra, sau đó đọc các câu.)

Hướng dẫn giải:

1. impure

2. unhealthy

3. impossible

4. unlimited

5. impatient

Tạm dịch:

1. Giáo viên nói nước này không tinh khiết và không thể sử dụng được trong thí nghiệm của chúng ta.

2. Những nhà khoa học đã xác định một mối liên hệ giữa việc ăn kiêng không tốt cho sức khỏe và những căn bệnh.

3. Công việc này sẽ không thể nếu không có sự giúp đỡ của một máy tính.

4. Nguồn tài nguyên thiên nhiên của chúng ta không phải là vô hạn.

5. Thật không tốt khi mất kiên nhẫn với trẻ nhỏ.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 8 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

A Closer Look 2 trang 51 Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới A Closer Look 2 trang 51 Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Lời nói gián tiếp (reported speech) là lời tường thuật lại ý của người nói, đôi khi không cần dùng đúng những từ của người nói

Xem chi tiết
Communication trang 53 Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới Communication trang 53 Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Làm theo cặp. Một trong các bạn là một người tường thuật, một người khác là Tim-Berners-Lee. Đóng vai. sử dụng thông tin được cho

Xem chi tiết
Skills 1 trang 54 Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới Skills 1 trang 54 Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Làm theo nhóm. Thế hiện sự đồng ý và không đồng ý về những tiến bộ khoa học có thể giúp chúng ta giải quyết những vấn đề trong tương lai.

Xem chi tiết
Skills 2 trang 55 Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới Skills 2 trang 55 Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

2. Nghe lần nữa bài đàm thoại giữa Nick, Dương và Châu. Khoanh tròn những từ và cụm từ mà em nghe được.

Xem chi tiết
Getting started trang 6 Unit 1 SGK Tiếng Anh 8 mới Getting started trang 6 Unit 1 SGK Tiếng Anh 8 mới

a. Circle the correct answer. (Khoanh tròn câu trả lời đúng.)

Xem chi tiết
A Closer Look 1 trang 8 Unit 1 SGK Tiếng Anh 8 mới A Closer Look 1 trang 8 Unit 1 SGK Tiếng Anh 8 mới

2. Complete the table with information from the pie chart. (Hoàn thành bảng sau với thông tin từ biểu đồ hình tròn ở trên.)

Xem chi tiết
A Closer Look 2 trang 9 Unit 1 SGK Tiếng Anh 8 mới A Closer Look 2 trang 9 Unit 1 SGK Tiếng Anh 8 mới

4. Write sentences about what you like or don't like doing in your free time, beginning with the following. Then share what you have written with your partner.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.