Tiếng Anh lớp 8 Mới Unit 11: Science And Technology - Khoa học và công nghệ

Project trang 57 Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới


John J.Stone-Parker là một trong những nhà phát minh trẻ tuổi nhất trên thế giới. Trong khi vẫn là một đứa trẻ nhỏ, John đã rất yêu thích tạo ra những thứ mới.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Read the following passage and answer the questions that follow. 

(Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi mà theo đó.)

1.  His invention is a star-shaped device that would prevent the ice cubes from slipping out of the glass.

Tạm dịch: John J.Stone Parker có phát minh gì?

Phát minh của anh ấy là một thiết bị hình ngôi sao mà ngăn đá viên khỏi trượt ra khỏi ly.

2. Yes, I do.

Tạm dịch:

Bạn nghĩ phát minh của cậu ấy hữu ích không? => Có.

Tạm dịch đoạn văn:

John J.Stone-Parker

John J.Stone-Parker là một trong những nhà phát minh trẻ tuổi nhất trên thế giới. Trong khi vẫn là một đứa trẻ nhỏ, John đã rất yêu thích tạo ra những thứ mới. Ông thấy rằng ba mình luôn gặp rắc rối mỗi khi ông ấy uống gì đó có đá viên bên trong, vì vậy John theo đuổi ý tưởng tạo ra một thiết bị hình ngôi sao mà ngăn đá viên trượt khỏi ly. Ông đã phát minh ra vật này khi Ông mới 4 tuổi vào năm 1989.

Bài 2

Task 2.  If you could invent something new, what would you develop? Choose one of these or your own idea.

(Nếu em có thể phát minh ra thứ gì mới, em sẽ phát triển gì? Chọn một trong những ý này hoặc ý riêng của em.)

Tạm dịch:

-   một trò chơi mà có thể được chơi bởi 4 người

-   một môn thể thao mà có thể được chơi trong nhà bởi một nhóm người 

-   một loại thuốc mà có thể làm cho bạn làm điều gì đó tốt

-   một thiết bị mà có thể ngăn tai nạn ở nhà

-   một cái máy mà có thể tái chế mọi thứ ở nhà

Hướng dẫn giải:

If I could invent something new, I would develop a machine that can recycle everything at home because I want to reduce the pollution, protect the environment and make human’s life better.

Tạm dịch:

Nếu tôi có thể phát minh ra thứ gì đó mới, tôi sẽ phát triển một cỗ máy có thể tái chế mọi thứ ở nhà vì tôi muốn giảm ô nhiễm, bảo vệ môi trường và làm cho cuộc sống của con người tốt hơn.

Bài 3

Task 3.  Write/ talk about your invention.

(Viết/ nói về phát minh của em:)

A device can wrap the spring-roll.

It is used to wrap the spring-roll.

You put the cover on the device, then the meat, you pull the hilt and you get the wrapped spring roll.

Tạm dịch:

Một thiết bị mà có thể gói chả giò.

Nó được dùng để gói chả giò.

Bạn đặt vỏ chả giò lên thiết bị, sau đó bỏ thịt vào, bạn kéo cái gạc và bạn có được miếng chả giò được gói đẹp

Hướng dẫn giải:

It is an equipment which is used for our enviornment and atmosphere. It can detect the shortcoming of any event which can be hazardous for our environment. The equipment which can tell beforehand that certain event can be dangerous for our enviornment and by that we can stop it and prevent further damage to the atmosphere. 

Tạm dịch:

Đây là một thiết bị, nó được sử dụng cho môi trường và bầu không khí. Nó có thể phát hiện những điều sắp xảy đến có thể gây nguy hiểm cho môi trường của chúng ta. Thiết bị có thể cho biết trước rằng sự kiện nào đó có thể gây nguy hiểm cho môi trường và bằng cách đó chúng ta có thể ngăn chặn nó và ngăn chặn thiệt hại thêm cho bầu khí quyển.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 48 phiếu

Các bài liên quan:

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.


Gửi bài