Tiếng Anh lớp 8 Mới

Unit 9: Natural Disasters - Thảm họa thiên nhiên

Skills 1 trang 32 Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới

Bình chọn:
4.1 trên 299 phiếu

Đọc bài báo về cách chuẩn bị cho một thảm họa thiên nhiên. Nhìn vào những từ trong khung, sau đó tìm chúng trong bài và gạch dưới chúng. Chúng có nghĩa gì?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task1. Read an article about how to prepare for a natural disaster. Look at the words in the box, then find them in the article and underline them. What do they mean?

(Đọc bài báo về cách chuẩn bị cho một thảm họa thiên nhiên. Nhìn vào những từ trong khung, sau đó tìm chúng trong bài và gạch dưới chúng. Chúng có nghĩa gì? )

Lời giải chi tiết:

-   wreak havoc : làm điều gì có hại hoặc gây hại cho ai đó / cái gì đó

-   essential = necessary : cần thiết

-    destructive = cause major damage, from the verb destroy : gây ra thiệt hại lớn, từ động từ destroy

-  guidelines: rules or instructions telling you how to do something, especially something difficult: quy luật hoặc hướng dẫn nói bạn cách làm gì, đặc biệt cái gì khó

-   emergency: a suddenly serious and dangerous event or situation: một sự kiện hoặc tình huống nguy hiểm và đột ngột nghiêm trọng

Tạm dịch:

Những thảm họa thiên nhiên có thể tiêu cực; chúng có thể trút giận sự tàn phá qua những khu vực rộng lớn và gây nên sự mất mát cuộc sống hoặc gây hại cho tài sản. Chúng ta không thể ngăn những thảm họa thiên nhiên. nhưng chúng ta có thể chuẩn bị với chúng. Bước đầu tiên là học về những rủi ro trong khu vực của bạn và đọc thông tin về những thảm họa thiên nhiên trên những trang tin chính quyền địa phương. Lần tới, tìm ra điều gì mà đội cứu hộ và cấp cứu khuyên. Những người này đã được huấn luyện để đương đầu với thảm họa, đã trải qua nhiều thảm họa và biết cách để giúp. Hãy chắc rằng bạn có tất cả những số liên lạc cấp cứu vào điện thoại di động của bạn. Nó cũng quan trọng rằng bạn đặt chung một bộ đồ cấp cứu. Bộ đồ cấp cứu nên bao gồm thực phẩm, nước, thuốc, vật dụng vệ sinh cá nhân, bản sao giấy tờ cá nhân và ít tiền. Bạn cũng có thể cần thêm vài quần áo nếu bạn sống trong thời tiết giá lạnh. Những thảm họa thiên nhiên có thể làm cho con người rời bỏ nhà cửa vì vậy bạn nên trở nên quen với những hướng dẫn cho việc sơ tán. Lên kế hoạch những nơi an toàn để gặp gia đình bạn và biết chặng đường sơ tán và chỗ trú ẩn.

Bài 2

Task 2. Read the article again and answer the questions.

(Đọc bài báo lần nữa và trả lời câu hỏi.)

Lời giải chi tiết:

1. Because they can wreak havoc across large areas and cause loss of life or damage to property.

Tạm dịch:Bởi vì chúng có thể gây hại trên khắp khu vực rộng lớn và gây chết người và thiệt hại cho tài sản.

2. Learn about about the risks in your area and read the information about natural disasters on local govemment sites.

Tạm dịch: Học về những rủi ro trong khu vực của bạn và đọc thông tin về những thảm họa thiên nhiên trên những trang tin chính quyền địa phương.

3. Enter all the emergency contact numbers in your mobile phone so you can call the rescue and emergency workers if necessary.

Tạm dịch: Thêm số liên lạc cấp cứu vào điện thoại di động của bạn để mà bạn có thể gọi cho đội cứu hộ và cấp cứu nếu cần.

4. Your emergency supply kit should include food, water, medications, personal hygiene items, copies of personal documents and some money.

Tạm dịch: Bộ cấp cứu của bạn nên bao gồm thực phẩm, nước, thuốc, vật dụng vệ sinh cá nhản, bản sao giấy tờ cá nhân và ít tiền.

5. We need to know the evacuation routes and shelters.

Tạm dịch: Chúng ta cần biết lộ trình sơ tán và nơi trú ẩn.

Bài 3

Task 3.

a. Read the news reports (A-C) and match each one to the correct picture (1-3).

(Đọc báo cáo tin tức (A-C) và nối một cái với hình chính xác (1-3).)

b. Work in pairs. Each pair can choose one of the reports in 3a. Role-play telling each other about the news. Use the example below.

(Làm theo cặp. Mỗi cặp có thể chọn một báo cáo trong phần 3a. Đóng vai nói với nhau về tin tức. Sử dụng ví dụ bên dưới)

Lời giải chi tiết:

a.

1 - c

Tạm dịch: Núi Sinabung ở Indonesia phun trào lần nữa cách đây 2 ngày. Nơi mà chúng ta đang đứng, chúng ta có thể thấy một đám mây bụi lớn đến từ đỉnh núi. Khi dung nham chảy xuống cạnh núi lửa, nó phá hủy mọi thứ trên đường đi. Sáng hôm sau, vài ngôi làng quanh núi Sinabung đã bị chôn vùi trong tro và mảnh vụn.

2 - b

Tạm dịch: Một trận động đất đánh vào Đông Bắc Nhật Bản lúc 4 giờ chiều thứ Hai tuần rồi. Mặc dù Nhật có hệ thống cảnh báo tiên tiến nhất, nhưng đã không có cảnh báo sớm cho trận dộng đất này và mọi người chưa được :huẩn bị. Đột nhiên mặt đất bắt đầu di chuyển, rung lắc tiếp tục trong vài phút và trở nên mạnh hơn. Người ta bắt đầu chạy ra khỏi những tòa nhà khi những bức tường bắt đầu đổ sụp.

3 - a

Tạm dịch: Một cơn lốc xoáy dánh vào một thị trấn nhỏ ở Missouri lúc 9 giờ sáng hôm qua. Người ta nói rằng bầu trời nhanh chóng đen kịt. Gió rất manh đến nỗi mà cây, xe hơi và thậm chí nhà cửa đã được nâng lên và mang đi hàng dặm. Bởi vì truyền hình địa phương và đài phát thanh đưa ra cảnh báo sớm, hầu hết cư dân đã có thời gian tìm chỗ trú ẩn dưới lòng đất hoặc trong tầng hầm.

b.

A: Did you watch the news last night?

( Bạn đã xem tin tức tối qua chưa? )

B: No, I didn’t. What happened?

( Chưa. Chuyện gì đã xảy ra? )

A: There was a powerful earthquake on Monday?

( Có một trận động đất khủng khiếp vào Thứ Hai ấy. )

B: That’s shocking! Where was it?

( Thật chấn động! Nó ở đâu? )

Bài 4

Task 4

a. Make a list of things to do before, during  and after each of the disasters in your area. You can read the article in 1 again for ideas.

(Lập danh sách những thứ mà làm trước, trong và sau mỗi thảm họa trong khu vực em. Em có thể đọc phần 1 lại để lấy ý. )          

b. Discuss what you should do in the event of a natural disaster in your area. Use the information from the table above.

(Thảo luận cái mà em nên làm trong sự kiện một thảm họa thiên nhiên trong khu vực em. Sử dụng thông tin từ bảng bên dưới.)

Lời giải chi tiết:

a.

Earthquake (Động đất)

Learn about the risk and read information about natural disaster, prepare the emergency supply kit.

  Tạm dịch: Học về rủi ro và đọc thông tin về thảm họa thiến nhiên. Chuẩn bị bộ đồ cứu hộ.

Contact the rescue workers, know the evacuation routes, find shelter.

  Tạm dịch: Liên hệ đội cứu hộ, biết lộ trìnli cứu di tản, tìm chổ trú ẩn.

Check the damage, clean the debris.

  Tạm dịch: Kiểm tra thiệt hại, lau dọn mảnh vụn.

b.

A:What should you do to prepare for floods in your area?

( Bạn nến làm gì để chuẩn bị cho những trận lũ trong khu vực bạn ? )

B: First, I’ll make sure I have a disaster plan...

( Đầu tiên, mình sẽ đảm bảo rằng mình có một kế hoạch cho thảm họa...)

A: What should you do during a flood?

( Bạn nên làm gì trong một cơn lũ? )

B: During a flood, I should try to get to higher grounds as quickly as possible...

( Trong cơn lũ, mình nên cô gắng đến chỗ đất cao hơn càng nhanh càng tốt...)


Các bài liên quan:

Skills 2 trang 33 Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới Skills 2 trang 33 Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới

Nghe An Province was badly affected again when a typhoon hit the area last night. The storm began at around 11 p.m.

Xem chi tiết
Looking Back trang 34 Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới Looking Back trang 34 Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới

Quyết định câu nào có thể bị thay đổi thành thể bị động. Viết chúng xuống. Giải thích tại sao 2 câu không thể.

Xem chi tiết
Project trang 35 Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới Project trang 35 Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới

Có những hoạt động nhằm mục đích cung cấp sự trợ giúp cho những nạn nhân của những thảm họa thiên nhiên. Viết một cụm từ để miêu tả mỗi bức hình.

Xem chi tiết
Communication trang 31 Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới Communication trang 31 Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới

Nghe quan điểm của các thính giả về những thảm họa thiên nhiên lần nữa và quyết định em đồng ý với quan điểm của ai. Không đồng ý với quan điểm của ai

Xem chi tiết
Skills 2 trang 13 Unit 7 SGK Tiếng Anh 8 mới Skills 2 trang 13 Unit 7 SGK Tiếng Anh 8 mới

Tưởng tượng rằng em đang viết một bài báo cho một tờ báo địa phương về một loại ô nhiễm trong khu vực em. Một trong các bạn viết về nguyên nhân và những người khác viết về hậu quả, sau đó thảo luận.

Xem chi tiết
Skills 1 trang 12 Unit 7 SGK Tiếng Anh 8 mới Skills 1 trang 12 Unit 7 SGK Tiếng Anh 8 mới

Ô nhiễm nước là sự nhiễm độc của những cá thể nước như hồ, sông, đại dương và nước ngầm (nước bên dưới bề mặt Trái đất). Nó là một trong những loại ô nhiễm nghiêm trọng.

Xem chi tiết
Getting started trang 16 Unit 8 SGK Tiếng Anh 8 mới Getting started trang 16 Unit 8 SGK Tiếng Anh 8 mới

Để chuẩn bị cho bài này thật tốt, các em nên tìm hiểu thêm một số quốc gia nói tiếng Anh là ngôn ngữ chính (tiếng mẹ đẻ).

Xem chi tiết
Looking Back trang 14 Unit 7 SGK Tiếng Anh 8 mới Looking Back trang 14 Unit 7 SGK Tiếng Anh 8 mới

Tôi sống ở ngoại ô thành phố ở Việt Nam. Cách đây 3 năm, xóm tôi rất sạch sẽ và xinh đẹp, với cánh đồng lúa và cây xanh.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay