Lý thuyết khái niêm sơ lược về phân loại thực vật

Bình chọn:
4.2 trên 61 phiếu

Việc tìm hiểu sự giống nhau và khác nhau giữa các dạng thực vật để phân chia chúng thành các bậc phân loại gọi là phân loại thực vật.

Việc tìm hiểu sự giống nhau và khác nhau giữa các dạng thực vật để phân chia chúng thành các bậc phân loại gọi là phân loại thực vật.

Giới thực vật được chia thành nhiều ngành có những đặc điểm khác nhau. Dưới ngành còn có các bậc phân loại thấp hơn: lớp, bộ, họ, chi, loài. Loài là bậc phân loại cơ sở.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Sinh lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Hãy chọn 1 trong 2 từ sau đây: giống nhau, khác nhau để điền vào chỗ trống cho thích hợp. Hãy chọn 1 trong 2 từ sau đây: giống nhau, khác nhau để điền vào chỗ trống cho thích hợp.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 140 SGK Sinh học 6. Hãy chọn 1 trong 2 từ sau đây: giống nhau, khác nhau để điền vào chỗ trống cho thích hợp.

Xem chi tiết
Hãy tiếp tục phân chia ngành Hạt kín thành 2 lớp (Hai lá mầm và Một lá mầm) theo cách trên. Hãy tiếp tục phân chia ngành Hạt kín thành 2 lớp (Hai lá mầm và Một lá mầm) theo cách trên.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 141 SGK Sinh học 6. Hãy tiếp tục phân chia ngành Hạt kín thành 2 lớp (Hai lá mầm và Một lá mầm) theo cách trên.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 141 SGK Sinh học 6 Bài 1 trang 141 SGK Sinh học 6

Giải bài 1 trang 141 SGK Sinh học 6. Thế nào là phân loại thực vật?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 141 SGK Sinh học 6 Bài 2 trang 141 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 141 SGK Sinh học 6. Kể những ngành thực vật đã học và nêu đặc điểm chính của mỗi ngành đó.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 88 SGK Sinh học 6 Bài 1 trang 88 SGK Sinh học 6

Giải bài 1 trang 88 SGK Sinh học 6. Hãy kể tên một số cây khác có khả năng sinh sản bằng thân bò. sinh sản bằng lá mà em biết.

Xem chi tiết
Bài 5 trang 79 SGK Sinh học 6 Bài 5 trang 79 SGK Sinh học 6

Giải bài 5 trang 79 SGK Sinh học 6. Vì sao hô hấp và quang hợp trái ngược nhau nhưng lại có quan hệ chặt chẽ với nhau ?

Xem chi tiết
Xem lại bảng trên hãy cho biết sự biến dạng của lá có ý nghĩa gì? Xem lại bảng trên hãy cho biết sự biến dạng của lá có ý nghĩa gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 85 SGK Sinh học 6. Xem lại bảng trên hãy cho biết sự biến dạng của lá có ý nghĩa gì?

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng