Phần câu hỏi bài 5 trang 63, 64 Vở bài tập toán 8 tập 1


Giải phần câu hỏi bài 5 trang 63, 64 VBT toán 8 tập 1. Giả sử A/M và B/M là hai phân thức...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 17.

Giả sử \(\dfrac{A}{M}\)  và \(\dfrac{B}{M}\)  là hai phân thức, \(\dfrac{A}{M} + \dfrac{B}{M}\)  bằng biểu thức

\(\begin{array}{l}(A)\,\dfrac{{A + B}}{{M + M}}\\(B)\,\,\dfrac{{A + B}}{M}\\(C)\,\,\dfrac{{A + B}}{{M.M}}\\(D)\,\,A + \dfrac{B}{M}\end{array}\) 

Phương pháp giải:

Quy tắc: Muốn cộng hai phân thức cùng mẫu thức ta cộng các tử thức với nhau, giữ nguyên mẫu thức.

               \( \dfrac{A}{B}+\dfrac{C}{B}=\dfrac{A+C}{B}\) 

Giải chi tiết:

Ta có \(\dfrac{A}{M} + \dfrac{B}{M}=\dfrac{{A + B}}{M}\)

Chọn B. 

Câu 18.

Giả sử \(\dfrac{A}{B}\)  và \(\dfrac{C}{D}\)  là hai phân thức. Tổng \(\dfrac{A}{B} + \dfrac{C}{D}\)  bằng biểu thức

\(\begin{array}{l}(A)\,\,\dfrac{{A + C}}{{B + D}}\\(B)\,\,\dfrac{{A + C}}{{B.D}}\\(C)\,\,\dfrac{{A.C}}{{B + D}}\\(D)\,\,\dfrac{{A.D + B.C}}{{B.D}}\end{array}\) 

Phương pháp giải:

Quy tắc: Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm được.

               \(\dfrac{A}{B}+\dfrac{C}{D}=\dfrac{AD}{BD}+\dfrac{CB}{DB}=\dfrac{AD+BC}{BD}\) 

Giải chi tiết:

Ta có: \(\dfrac{A}{B}+\dfrac{C}{D}=\dfrac{AD}{BD}+\dfrac{CB}{DB}=\dfrac{AD+BC}{BD}\) 

Chọn D. 

Câu 19.

Tổng của hai phân thức \(\dfrac{x}{{2\left( {x + y} \right)}}\)  và \(\dfrac{{x + 2y}}{{2x + 2y}}\)  là phân thức

\(\begin{array}{l}(A)\,\,\dfrac{{2x}}{{2y + 2x}}\\(B)\,\,\dfrac{{2x + 2y}}{{4x + 4y}}\\(C)\,\,\dfrac{1}{2}\\(D)\,\,1\end{array}\) 

Phương pháp giải:

Quy tắc: Muốn cộng hai phân thức cùng mẫu thức ta cộng các tử thức với nhau, giữ nguyên mẫu thức.

               \( \dfrac{A}{B}+\dfrac{C}{B}=\dfrac{A+C}{B}\)

Giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}\dfrac{x}{{2\left( {x + y} \right)}} + \dfrac{{x + 2y}}{{2x + 2y}}\\ = \dfrac{x}{{2\left( {x + y} \right)}} + \dfrac{{x + 2y}}{{2\left( {x + y} \right)}}\\ = \dfrac{{x + x + 2y}}{{2\left( {x + y} \right)}} = \dfrac{{2x + 2y}}{{2\left( {x + y} \right)}}\\ = \dfrac{{2x + 2y}}{{2x + 2y}} = 1\end{array}\) 

Chọn D.

Câu 20.

Tổng \(\dfrac{1}{{6{x^2}y}} + \dfrac{3}{{10x{y^2}}}\)  bằng biểu thức

\(\begin{array}{l}(A)\,\,\dfrac{4}{{10{x^2}{y^2}}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(B)\,\,\dfrac{{10y + 18x}}{{60{x^3}{y^3}}}\\(C)\,\,\dfrac{{5y + 9x}}{{30{x^2}{y^2}}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(D)\,\,\dfrac{{5y + 3x}}{{30{x^2}{y^2}}}\end{array}\) 

Phương pháp giải:

Quy tắc: Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm được.

Giải chi tiết:

Ta có:

\(\begin{array}{l}6{x^2}y = 2.3.{x^2}.y\\10x{y^2} = 2.5.x.{y^2}\\ \Rightarrow MTC = 2.3.5.{x^2}.{y^2} = 30{x^2}{y^2}\end{array}\) 

\(\begin{array}{l}\dfrac{1}{{6{x^2}y}} + \dfrac{3}{{10x{y^2}}} = \dfrac{{5y}}{{30{x^2}{y^2}}} + \dfrac{{3.3x}}{{30{x^2}{y^2}}}\\ = \dfrac{{5y}}{{30{x^2}{y^2}}} + \dfrac{{9x}}{{30{x^2}{y^2}}} = \dfrac{{5y + 9x}}{{30{x^2}{y^2}}}\end{array}\)

Chọn C.

  Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2021-2022, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài