Bài 18 trang 64 Vở bài tập toán 8 tập 1


Giải bài 18 trang 64 VBT toán 8 tập 1. Thực hiện các phép tính sau: b) (5xy-4y)/ (2x^2y^3) + (3xy+4y)/(2x^2y^3) ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hiện các phép tính sau:

LG b

 \( \dfrac{5xy-4y}{2x^{2}y^{3}}+\dfrac{3xy+4y}{2x^{2}y^{3}}\) 

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc cộng hai phân thức cùng mẫu: Muốn cộng hai phân thức cùng mẫu thức ta cộng các tử thức với nhau, giữ nguyên mẫu thức.

               \( \dfrac{A}{B}+\dfrac{C}{B}=\dfrac{A+C}{B}\) 

Lời giải chi tiết:

\( \dfrac{5xy-4y}{2x^{2}y^{3}}+\dfrac{3xy+4y}{2x^{2}y^{3}} \)

\(=  \dfrac{5xy-4y+3xy+4y}{2x^{2}y^{3}}\)

\(=\dfrac{8xy}{2x^{2}y^{3}}=\dfrac{4}{xy^{2}}\) 

LG c

\( \dfrac{x+1}{x-5}+\dfrac{x-18}{x-5}+\dfrac{x+2}{x-5}\). 

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc cộng hai phân thức cùng mẫu: Muốn cộng hai phân thức cùng mẫu thức ta cộng các tử thức với nhau, giữ nguyên mẫu thức. 

               \( \dfrac{A}{B}+\dfrac{C}{B}=\dfrac{A+C}{B}\)

Lời giải chi tiết:

\( \dfrac{x+1}{x-5}+\dfrac{x-18}{x-5}+\dfrac{x+2}{x-5}\)

\(=  \dfrac{x+1+x-18+x+2}{x-5}\)

\(=\dfrac{3x-15}{x-5}=\dfrac{3(x-5)}{x-5}=3\) 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.