Giải bài 6 trang 28, 29 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều


Đề bài

Hoàn thành bảng sự chuyển biến xã hội thời Bắc thuộc so với thời Văn Lang, Âu Lạc theo mẫu dưới đây:

Thời Văn Lang, Âu Lạc

Thời Bắc thuộc

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung trang 71 SGK

Lời giải chi tiết

Thời Văn Lang, Âu Lạc

Thời Bắc thuộc

Vua

Quan lại đô hộ

Lạc hầu, lạc tướng

Địa chủ Hán

Hào trưởng Việt

Lạc dân

Nông dân công xã

Nông dân lệ thuộc

Nô tì

loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu