Giải bài 5 trang 28 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều


Đề bài

Xã hội Việt Nam dưới thời Bắc thuộc xuất hiện những tầng lớp mới

A. Lạc hầu, địa chủ Hán.                                            B. Lạc tướng, hào trưởng người Việt

C. Lạc dân, nông dân lệ thuộc.                                   D. Địa chủ Hán, nông dân lệ thuộc

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung trang 71 SGK

Lời giải chi tiết

Chọn D. 

Xã hội Việt Nam dưới thời Bắc thuộc xuất hiện những tầng lớp mới địa chủ Hán, nông dân lệ thuộc

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu