Bài 58 trang 99 Vở bài tập toán 7 tập 2


Giải bài 58 trang 99 VBT toán 7 tập 2. Trên đường thẳng d, lấy ba điểm phân biệt I, J, K (J ở giữa I và K). Kẻ đường thẳng l vuông góc với d tại J...

Đề bài

Trên đường thẳng \(d\), lấy ba điểm phân biệt  \(I, J, K\) (\(J\) ở giữa \(I\) và \(K\)). Kẻ đường thẳng \(l\) vuông góc với \(d\) tại \(J\). Trên \(l\) lấy điểm \(M\) khác với điểm \(J\). Đường thẳng qua \(I\) vuông góc với \(MK\) cắt \(l\) tại \(N\). Chứng minh rằng \(KN ⊥ IM.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng tính chất ba đường cao của tam giác

Ba đường cao của tam giác cùng đi qua một điểm. Điểm đó gọi là trực tâm của tam giác.

Lời giải chi tiết

Xét tam giác \(IKN\). Do \(NJ ⊥ IK\), \(IN ⊥ MK\) nên \(NJ\) và \(MK\) là hai đường cao của tam giác \(NIK\). Hai đường cao này cắt nhau tại \(M\) nên \(M\) là trực tâm của tam giác \(NIK\). 

Do đó theo tính chất ba đường cao của tam giác, \(IM\) là đường cao thứ của tam giác đó, hay \(KN ⊥ IM\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 15 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí