Giải Bài 57 trang 21 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Gia đình bác Khang dùng bóng đèn tiết kiệm điện và thực hiện nhiều biện pháp tiết kiệm điện nên trong tháng Giêng, gia đình bác Khang chỉ dùng hết 95 kWh và phải trả 161 930 đồng. Biết mức tiêu thụ sinh hoạt điện đươc quy đinh như sau:

 

Trong đó, giá 1 kWh điện sinh hoạt ở mức 2 nhiều hơn giá 1 kWh điện sinh hoạt ở mức 1 là 56 đồng. Tính giá 1 kWh điện sinh hoạt ở mức 1?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gia đình bác Khang dùng 50 kWh mức 1 và số còn lại ở mức 2

Tính giá của 95 kWh điện ở mức 1

Lời giải chi tiết

Gia đình bác Khang dùng 95 -50 = 45 kWh ở mức 2

Giá 45 kWh ở mức 2 nhiều hơn giá 45 kWh điện ở mức 1 là:

45. 56 = 2 520 ( đồng)

Vậy giá của 95 kWh điện ở mức 1 là:

161 930 – 2 520 = 159 410 (đồng)

Giá của 1 kWh điện ở mức 1 là:

159 410 :95 = 1 678 (đồng)


Bình chọn:
4.3 trên 13 phiếu