Giải Bài 55 trang 20 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Vào dịp Tết cổ truyền, một nhà hàng mua 50 kg gạo nếp, 20 kg thịt lợn và 10 kg đậu xanh, 2 kg muối để làm bánh chưng. Tổng số tiền nhà hàng phải thanh toán là 4 492 000 đồng. Tính giá tiền 1 kg muối,biết giá tiền 1 kg gạo nếp là 30 000 đồng, 1 kg thịt lợn là 125 000 đồng, 1 kg đậu xanh là 48 000 đồng.

Đề bài

Vào dịp Tết cổ truyền, một nhà hàng mua 50 kg gạo nếp, 20 kg thịt lợn và 10 kg đậu xanh, 2 kg muối để làm bánh chưng. Tổng số tiền nhà hàng phải thanh toán là 4 492 000 đồng. Tính giá tiền 1 kg muối,biết giá tiền 1 kg gạo nếp là 30 000 đồng, 1 kg thịt lợn là 125 000 đồng, 1 kg đậu xanh là 48 000 đồng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính số tiền mua gạo nếp,thịt lợn, đậu xanh.

Số tiền mua 1 món = giá tiền . số lượng

Lời giải chi tiết

Số tiền mua gạo nếp,thịt lợn, đậu xanh là:

30 000.50+125 000. 20 + 48 000. 10 = 4 480 000 (đồng)

Giá tiền 1 kg muối là:

(4 492 000 – 4 480 000) : 2 = 6 000 (đồng)


Bình chọn:
4.7 trên 24 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí