Bài 4.34 trang 207 SBT giải tích 12


Giải bài 4.34 trang 207 sách bài tập giải tích 12. Mệnh đề nào sau đây sai?...

Đề bài

Mệnh đề nào sau đây sai?

A. Số phức \(z = a + bi\) là nghiệm của phương trình \({x^2} - 2ax + \left( {{a^2} + {b^2}} \right) = 0\).

B. Mọi số phức đều là nghiệm của một phương trình bậc hai với hệ số thực.

C. Mọi phương trình bậc hai với hệ số thực đều có hai nghiệm trong tập số phức \(\mathbb{C}\) (hai nghiệm không nhất thiết phân biệt).

D. Mọi phương trình bậc hai với hệ số thực có ít nhất một nghiệm thực.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhận xét tính đúng sai của từng đáp án và kết luận.

Lời giải chi tiết

Đáp án A đúng vì \({\left( {a + bi} \right)^2} - 2a\left( {a + bi} \right) + {a^2} + {b^2}\) \( = {a^2} + 2abi - {b^2} - 2{a^2} - 2abi + {a^2} + {b^2} = 0\)

Đáp án B đúng vì số phức \(z = a + bi\) luôn là nghiệm của phương trình \({x^2} - 2ax + \left( {{a^2} + {b^2}} \right) = 0\).

Đáp án C: Đúng.

Đáp án D: Sai vì trường hợp \(\Delta  < 0\) thì phương trình bậc hai sẽ có nghiệm phức chứ không có nghiệm thực.

Chọn D.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD