Giải bài 4 trang 11 sách bài tập Lịch sử 6- Cánh Diều


Đề bài

Sự phân hoá không triệt để của xã hội nguyên thuỷ ở phương Đóng là do

A. cư dân sinh sống phân tán ở nhiều khu vực.

B. cư dân sinh sống chủ yếu ở vùng núi.

C. quan hệ giữa người với người vẫn rất gắn gũi. mật thiết.

D. quan hệ giữa người với người là bắt bình đẳng.

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung mục 2 trang 23 SGK

Lời giải chi tiết

Chọn C.

Sự phân hoá không triệt để của xã hội nguyên thuỷ ở phương Đông là do quan hệ giữa người với người vẫn rất gắn gũi. mật thiết.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu