Giải bài 1 trang 11 sách bài tập Lịch sử 6- Cánh Diều


Đề bài

Con người đã biết chế tác công cụ lao động theo thứ tự từ
A. đá -> đồng đỏ -> đồng thau -> sắt.
B. đá -> đồng thau -> đồng đỏ -> sắt.
C. sắt -> đồng đỏ -> đồng thau-> đá.
D. đồng thau -> đồng đỏ -> đá -> sắt.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức đã học ở bài 4 và mục 1 trang 22 SGK

Lời giải chi tiết

Chọn A.

Con người đã biết chế tác công cụ lao động theo thứ tự từ đá -> đồng đỏ -> đồng thau -> sắt

loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu