Bài 26 trang 71 Vở bài tập toán 8 tập 1


Giải bài 26 trang 71 VBT toán 8 tập 1. Chứng tỏ rằng mỗi hiệu sau đây bằng một phân thức có tử bằng 1: a) 1/x - 1/(x+1)...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Chứng tỏ rằng mỗi hiệu sau đây bằng một phân thức có tử bằng \(1\):

LG a

 \( \dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x+1}\); 

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc trừ hai phân thức:

\(\dfrac{A}{B} - \dfrac{C}{D} = \dfrac{A}{B} + \left( { - \dfrac{C}{D}} \right)\).

Giải chi tiết:

Thực hiện phép tính:

 MTC \(=x(x+1)\) 

\( \dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x+1} = \dfrac{1}{x} + \dfrac{{ - 1}}{{x + 1}} \)

\( =\dfrac{x+1-x}{x(x+1)}=\dfrac{1}{x(x+1)}\)

LG b

\( \dfrac{1}{xy-x^{2}}-\dfrac{1}{y^{2}-xy}\). 

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc trừ hai phân thức:

\(\dfrac{A}{B} - \dfrac{C}{D} = \dfrac{A}{B} + \left( { - \dfrac{C}{D}} \right)\). 

Giải chi tiết:

\(\eqalign{
& xy - {x^2} = x\left( {y - x} \right) \cr 
& {y^2} - xy = y\left( {y - x} \right) \cr} \)

MTC \(=xy\left( {y - x} \right)\) 

\( \dfrac{1}{xy-x^{2}}-\dfrac{1}{y^{2}-xy}\)

\( =\dfrac{1}{x(y-x)}-\dfrac{1}{y(y-x)}\)

\( = \dfrac{1}{{x(y - x)}} + \dfrac{{ - 1}}{{y(y - x)}}\)

\(=\dfrac{y-x}{xy(y-x)}=\dfrac{1}{xy}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.