Bài 15 trang 103 Vở bài tập toán 8 tập 1


Đề bài

Hình thang \(ABCD\) có đáy \(AB, CD.\) Gọi \(E, F, K\) theo thứ tự là trung điểm của \(AD, BC, BD.\) Chứng minh ba điểm \(E, K, F\) thẳng hàng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng:

- Đường trung bình của tam giác là đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh của tam giác.

- Đường trung bình của tam giác thì song song với cạnh thứ ba và bằng nửa cạnh ấy.

- Tiên đề Ơclit: Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.

Lời giải chi tiết

Ta sẽ chứng minh \(KE\) và \(KF\) cùng song song với \(AB\).  

\(\Delta ABD\) có \(EA=ED \) và \(KB=KD\) nên EK là đường trung bình. Do đó \(KE // AB\). 

\(\Delta BDC\) có: \(FB=FC\) và \( KB=KD\) nên FK là đường trung bình. Do đó \( KF // DC\) nên \( KF // AB\)

Qua điểm \(K\) có hai đường thẳng \(KE\) và \(KF\) cùng \(//AB\) nên theo tiên đề Ơ-clit thì ba điểm \(E, K, F\) thẳng hàng .

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 16 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.