Giải Bài 111 trang 33 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Một lớp học có 27 học sinh nam và 18 học sinh nữ. Có bao nhiêu cách chia lớp đó thành các tổ sao cho số học sinh nam và học sinh nữ ở mỗi tổ là như nhau? Cách chia nào để mỗi tổ có số học sinh ít nhất?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số tổ là ước chung của 27 và 18

Lời giải chi tiết

Để cho số học sinh nam và học sinh nữ ở mỗi tổ là như nhau thì số tổ là ước chung của 27 và 18. Mà ƯC(27,18) ={1;3;9} nên có 3 cách chia

+ Cách 1: 1 tổ, mỗi tổ có 27 học sinh nam, 18 học sinh nữ

+ Cách 2: 3 tổ, mỗi tổ có 27:3=9 học sinh nam, 18:3=6 học sinh nữ

+ Cách 3: 9 tổ, mỗi tổ có 27:9=3 học sinh nam, 18:9=2 học sinh nữ

Nếu ta chia làm 9 tổ thì mỗi tổ có số học sinh ít nhất

 


Bình chọn:
4.6 trên 31 phiếu