Giải Bài 110 trang 33 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

a)     Tìm các ước chung của 18, 27, 30, từ đó tìm ước chung lớn nhất của chúng

b)    Tìm ước chung lớn nhất của 51,102, 144, từ đó tìm các ước chung của chúng

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a)     Tìm các ước của các số, suy ra ước chung

b)    Ước của ƯCLN là ước chung

Lời giải chi tiết

a)     Các ước của 18 là 1,2,3,6,9,18

Các ước của 27 là 1,3,9,27

Các ước của 30 là 1,2,3,5,6,10,15,30

Vậy các ước chung của 18, 27 và 30 là 1,3.

Ước chung lớn nhất của 18,27 và 30 là 3

b)    Ta có: 51=3.17; 102= 2.3.17; 144= 24. 32

Thừa số nguyên tố chung là 3 với số mũ nhỏ nhất là 1

Vậy ƯCLN(51,102,144) =3

Ước chung của 51,102 và 144 là 1,3.


Bình chọn:
4.7 trên 41 phiếu