Đề số 21 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 6


Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 21 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 6

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1: Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Chất dinh dưỡng dự trữ của hạt Hai lá mầm (như hạt đỗ đen...) chứa ở:

a. Trong lá mầm

b. Trong phôi nhũ

c. Trong vỏ hạt

d. Trong phôi

2. Thực vật ở cạn xuất hiện trong điều kiện nào ?

a. Các lục địa mới xuất hiện, diện tích đất liền mở rộng

b. Đại dương thu hẹp, nhưng vẫn còn nhiều nước

c. Khí hậu khô và lạnh

d. Câu b và c đúng.

3. Những hạt nào sau đây thuộc hạt Một lá mầm ?

a. Mít, ổi, đào, lúa mì

b. Ngô, vải, nhãn, đỗ đen

c. Ngô, tre, thài lài, cỏ gấu

d. Đỗ đen, dưa hấu, hướng dương

4. Hút thuốc lá, thuốc phiện có hại như thế nào ?

a. Hút nhiều thuốc lá, chất nicôtin thấm vào cơ thể sẽ dễ gây ung thư phổi

b. Trong thuốc phiện có chứa moocphin và hêrôin là những chất độc nguy hiểm, khi sử dụng dễ gây nghiện

c. Nghiện thuốc phiện có hại đến sức khỏe và gây hậu quả xấu cho bản thân, gia đình và xã hội

d. Cả a, b và c đều đúng.

5. Trật tự các bậc phân loại từ cao đến thấp nào dưới dây là đúng ?

a. Ngành → lớp → bộ → họ → chi → loài

b. Lớp → bộ → họ → chi → loài → ngành

c. Bộ → họ → chi → loài → ngành → lớp

d. Họ → chi → loài → ngành → lớp → bộ

6. Thực vật có vai trò gì đối với động vật ?

a. Thực vật cung cấp ôxi và thức ăn cho động vật

b. Thực vật cung cấp nơi ở và nơi sống cho động vật

c. Trong một số ít trường hợp, thực vật cũng có thể gây hại cho động vật

d. Cả a, b và c đều đúng.

Câu 2. Hãy sắp xếp các đặc điểm cấu tạo ở cột B tương ứng với tên lớp (lớp Hai lá mầm hoặc lóp Một lá mâgm) ở cột A rồi ghi vào cột kết quả.

Tên lớp

(A)

Đặc điếm cấu tạo

(B)

Kết quả

1. Lớp Một lá mầm

2. Lớp Hai lá mầm

a) Gân có hình mạng

b) Phôi có một lá mầm

c) Hầu hết có rễ chùm: thân cỏ

d) Hầu hết có rễ cọc, thân gỗ, thân cỏ, thân leo

e) Gân lớn có hình cung hoặc song song

g) Phôi có hai lá mầm

1.....

2……

II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1. Thế nào là Phân loại thực vật ? Kể những ngành thực vật đã học.

Câu 2. Vai trò của thực vật đối với nguồn nước và việc hạn chế lũ lụt, hạn hán ?

Lời giải chi tiết

I. TRC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1.

1

2

3

4

5

6

a

a

c

d

a

d

1. Chất dinh dưỡng dự trữ của hạt Hai lá mầm (như hạt đỗ đen...) chứa ở: Trong lá mầm

Chọn a

2. Thực vật ở cạn xuất hiện trong điều kiện Các lục địa mới xuất hiện, diện tích đất liền mở rộng

Chọn a

3. Ngô, tre, thài lài, cỏ gấu thuộc hạt Một lá mầm

Chọn c

4. Hút thuốc lá, thuốc phiện có hại:

- Hút nhiều thuốc lá, chất nicôtin thấm vào cơ thể sẽ dễ gây ung thư phổi

- Trong thuốc phiện có chứa moocphin và hêrôin là những chất độc nguy hiểm, khi sử dụng dễ gây nghiện

- Nghiện thuốc phiện có hại đến sức khỏe và gây hậu quả xấu cho bản thân, gia đình và xã hội

Chọn c

5. Trật tự các bậc phân loại từ cao đến thấp đúng là: Ngành → lớp → bộ → họ → chi → loài

Chọn a

6. Thực vật có vai trò đối với động vật là:

- Thực vật cung cấp ôxi và thức ăn cho động vật

- Thực vật cung cấp nơi ở và nơi sống cho động vật

- Trong một số ít trường hợp, thực vật cũng có thể gây hại cho động vật

Chọn d

Câu 2.

1

2

b, c, e

a, d, g

II. T LUẬN (5 điểm)

Câu 1.

* Việc tìm hiểu sự giống nhau và khác nhau giữa các dạng thực vật để phân chia chúng thành các bậc phân loại gọi là Phân loại thực vật.

* Những ngành thực vật đã học:

- Các ngành Tảo

- Ngành Rêu

- Ngành Dương xỉ

- Ngành Hạt trần

- Ngành Hạt kín.

Câu 2.

* Vai trò của thực vật đối với nguồn nước: thực vật giữ nguồn nước ngầm, làm hạn chế ngập lụt, hạn hán:

- Hệ rễ cùa cây hấp thu nước và duy trì lượng nước ngầm trong đất; lượng nước này sau đó chảy vào các chỗ trũng tạo thành suối, sông... góp phần tránh được hạn hán.

- Nhờ có tác dụng giữ nước của rễ, cây xanh che chắn dòng chảy do mưa lớn gây ra góp phần hạn chế lũ lụt trên Trái Đất.

* Vai trò của thực vật đối với việc hạn chế lũ lụt, hạn hán:

Thực vật, đặc biệt là thực vật rừng, nhờ có hệ rễ giữ đất, tán cây cản bớt sức nước chảy do mưa lớn gây ra, nên có vai trò quan trọng trong việc chống xói mòn, sụt lở đất, hạn chế lũ lụt cũng như giữ được nguồn nước ngầm, tránh hạn hán

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí