Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 4 - Học kì I - Sinh 6


Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 4 - Học kì I - Sinh 6

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Trồng cây lấy gỗ ta thường:

a. Bấm ngọn để có nhiều cành   b. Tỉa cành để cây tăng chiều cao.

c. Cả a, b đều đúng.                   d. Cả a, b đều sai.

2.  Các loại rễ chính là:

a. Rễ cọc và rễ chùm,               b. Rễ cọc và rễ mầm.

c. Rễ mầm và rễ chùm.            d. Rễ chính và rễ phụ.

3. Thân dài  ra là do:

 a. Chồi ngọn                             b. Sự phân chia tể bào ở mô phân sinh ngọn.

 c.  Phần gốc sát rễ.                   d. Sự lớn lên của tế bào.

4. Rễ cây hút nước được nhờ:

 a. Miền sinh trưởng.                 b. Miền chóp rễ.

 c. Miền hút.                              d. Cả a, b và c.

Câu 2. Hãy chọn những từ thích hợp trong các từ: tế bào có vách hoá gỗ,  tế bào sổng, vách mỏng, vận chuyển chất hữu cơ đi nuôi cây, vận chuyển nước và muối khoáng điền vào chỗ trống trong các câu sau:

- Mạch gồ gồm những................ , không có chất tế bào, có chức năng...........

- Mạch rây gồm những......................... , có chức năng...............................

Câu 3. Hãy sắp xếp các cây sau đây tương ứng với từng loại cây (cây có hoa hoặc cây không có hoa)

Các loại cây

Tên cây

Kết quả

1. Cây có hoa

2. Cây không có hoa

  1. Tre
  2. Mía
  3. Mít
  4. Rêu
  5. Xà cừ
  6. Dương xỉ
  7. Rau bợ
  8. Cây thông

1……………

2...........................

II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1. Các bộ phận chủ yếu của tế bào thực vật ?

Câu 2. Mô tả thí nghiệm chứng minh chức năng của mạch gỗ và mạch rây.

Lời giải chi tiết

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1.

1

2

3

4

b

a

b

c

 

Câu 2. - … tế bào có vách hoá gỗ dày, ...vận chuyển nước và muối khoáng

- …tế bào sống, vách mỏng, vận chuyển chất hữu cơ đi nuôi cây...

Câu 3.     

1

a, b, c, e.

2

d, g, h, i.

 

II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1. Các bộ phận chủ yếu của tế bào thực vật gồm có:

- Vách tế bào

- Màng sinh chất

- Chất tế bào

- Nhân

- Không bào

- Lục lạp...

Câu 2. Mô tả thí nghiêm chứng minh chức năng của mạch gỗ và mạch rây.

Thí nghiệm chứng minh chức năng của mạch gỗ:

- Cắm cành hoa trắng vào bình nước màu (đỏ), sau một thời gian cành hoa ngấm màu của nước (đỏ).

- Cắt ngang cành hoa một lát mỏng, quan sát dưới kính lúp ta thấy mạch gỗ bị nhuộm màu,

- Kết luận: nước và muối khoáng vận chuyển trong thân nhờ mạch gỗ.Thí nghiệm chứng minh chức năng của mạch rây:

- Chọn một cành cây gần gốc, bóc bỏ một khoanh vỏ sau một tháng ta thấy mép vỏ phía trên phình to ra.

- Kết luận: chất hữu cơ trong cây được vận chuyển nhờ mạch rây.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí