Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 4 - Sinh học 8


Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 4 - Sinh học 8

Đề bài

Câu 1.(6 điểm) So sánh sự trao đổi khí ở phổi và ở tế bào.

Câu 2.(4 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Chức năng trao đổi chất dinh dưỡng và O2 được thực hiện ở?

A. Động mạch.

B. Tĩnh mạch,

C. Mao mạch.

D. Phổi.

2. Đặc điểm cơ bản làm tăng bề mặt trao đổi khí ở phổi là

A. Cấu tạo bởi hai lớp màng, ở giữa hai lớp màng có dịch màng phổi.

B. Túi phổi là các túi mỏng có lưới mao mạch bao quanh,

C. Do tính đàn hồi của mô phổi.

D. Có rất nhiều túi phổi.

3. Sự trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường thực hiện diễn ra ở

A. Khoang mũi.

B. Phổi,

C. Thanh quản.

D. Khí quản.

4. Hiệu quả hô hấp sẽ tăng khi

A. thở sâu.

B. thở bình thường.

C. Thở gấp

D. Cả A, B và C

Lời giải chi tiết

Câu 1 (6 điểm)

 

Sự trao đổi khí ở phổi

Sự trao đổi khí ở tế bào

Giống nhau

Các chất khí trao đổi đều theo cơ chế khuếch tán từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp

Khác nhau

 

Là sự khuếch tán của ôxi từ không khí ở phế nang vào máu và của cacbônic từ máu vào không khí ở phế nang

Là sự khuếch tán của ôxi từ máu vào tế bào và của cacbônic từ tế bào vào máu

Câu 2.(4 điểm)

1

2

3

4

C

D

B

A

1. Chức năng trao đổi chất dinh dưỡng và O2 được thực hiện ở Mao mạch

Chọn C

2. Đặc điểm cơ bản làm tăng bề mặt trao đổi khí ở phổi là Có rất nhiều túi phổi -> tổng diện tích bề mặt của phổi tăng.

Chọn D

3. Sự trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường thực hiện diễn ra ở Phổi

Chọn B

4. Hiệu quả hô hấp sẽ tăng khi thở sâu.

Chọn A

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí