Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 7 - Sinh học 8


Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 7 - Sinh học 8

Đề bài

Câu 1. (5 điểm) Bài tiết là gì ? Hoạt động bài tiết có vai trò quan trọng như thế nào với cơ thể người ? Cho ví dụ minh hoạ.

Câu 2.(5 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất :

1. Ý nghĩa của sự bài tiết là gì ?

A. Làm cho các chất căn bã, chất độc không kịp gây hại cho cơ thể

B. Đảm bảo sự ổn định các thành phần của môi trường trong

C. Giúp cho sự trao đổi chất của cơ thê’ diễn ra bình thường

D. Cả A, B và C

2. Cơ quan bài tiết là?

A. Da bài tiết mồ hôi.

B. Thận bài tiết nước tiểu,

C. Phổi thải khí cacbônic.

D. Cả A, B và C

3. Cơ quan bài tiết quan trọng nhất của hệ bài tiết nước tiểu là?

A. Thận.

B. ống dẫn nước tiểu,

C. Bóng đái.

D. ống đái.

4. Ở thận, các đơn vị chức năng gồm?

A. Nang cầu thận, cầu thận.

B. Nang cầu thận, ống thận.

C. Cầu thận, nang cầu thận, ống thận.

D. ống thận, cầu thận.

5. Cấu tạo của thận gồm

A. Phần vỏ, phần tủy, bể thận

B. Phần vỏ, phần tủy với các đơn vị chức năng cùng ống góp, bể thận,

C. Phần vỏ, phần tủy, ống dẫn nước tiểu.

D. Phần vỏ, phần tủy, bọng đái.

Lời giải chi tiết

Câu 1. (5 điểm)

Khái niêm bài tiết: Bài tiết là hoạt động lọc thải của các cơ quan bài tiết như da, phổi, thận để loại thải các sản phẩm độc hại của quá trình phân giải các chất trong dị hoá, đồng thời bảo đảm tính ổn định của môi trường trong.

Vai trò của hoạt động bài tiết trong cơ thể người :

Bài tiết giúp cơ thể thải loại các sản phẩm chất độc hại của quá trình dị hoá và các sản phẩm dư thừa khác, để duy trì tính ổn định của môi trường trong.

Ví dụ minh hoạ : Chẳng hạn, vì một lí do nào đó bị bí tiểu tiện, cơ thể sẽ bị nhiễm độc máu (gây đầu độc nên cơ thể bị hôn mê) do nồng độ urê tích luỹ trong máu tăng cao.

Câu 2.(5 điểm)

1

2

3

4

5

D

D

A

C

B

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 5 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí