Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 6 - Sinh học 8


Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 6 - Sinh học 8

Đề bài

Câu 1.(4 điểm) Sự trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường ngoài biểu hiện như thê nào ? Sự trao đổi chất có vai trò như thế nào đối với cơ thể ?

Câu 2.(4 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Môi trường trong của cơ thể gồm

A. Máu, nước mô và bạch cầu.

B. Máu, nước mô và bạch huyết.

C. Huyết tương, các tế bào máu và kháng thể.

D. Nước mô, các tế bào máu và kháng thể.

2. Nếu môi trường bên ngoài có nồng độ của các chất tan cao hơn nồng độ của các chất tan có trong tế bào thì môi trường đó được gọi là môi trường

A. Ưu trương.             B. Nhược trương,

C. Đẳng trương.         D. Bão hoà.

3. Thực chất của quá trình trao đổi chất là gì?

A. Tế bào nhận O2 và chất dinh dưỡng từ máu

B. Tổng hợp chất hữu cơ và tích luỹ năng lượng ở tế bào

C. Phân giải chất hữu cơ và giải phóng năng lượng, thải CO2 và các chất không cần thiết ra môi trường trong

D. Cả A, B và C.

4. Tại sao nói trao đổi chất là đặc trưng cơ bản của sự sống ?

A. Trao đổi chất đảm bảo cho cơ thể tồn tại và phát triển

B. Có trao đổi chất mới duy trì được hoạt động của các cơ quan

C. Trao đổi chất giúp cơ thể lấy được O2 và các chất dinh dưỡng

D. Cả A, B và C.

Câu 3.(2 điểm) Chọn từ, cụm từ cho sẵn và điền vào chỗ trống trong câu sau cho phù hợp:

Trao đổi chất là ... (l)….của quá trình chuyên hoá vật chất và năng lượng. Sự chuyển hoá vật chất và năng lượng bao gồm ...(2)...

a. Đồng hoá và dị hoá

b. Hai mặt đối lập

c. Biểu hiện bên ngoài

d. Thống nhất

Lời giải chi tiết

Câu 1. (4 điểm)

Ở cấp độ cơ thể, môi trường ngoài cung cấp cho cơ thể thức ăn, nước, muối khoáng. Qua quá trình tiêu hoá, cơ thể tổng hợp nên những sản phẩm đặc trưng cho mình, đồng thời thải các chất bã không cần thiết qua hậu môn ra môi trường ngoài. Hệ hô hấp lấy ôxi từ môi trường ngoài để cung cấp cho các phản ứng sinh hoá trong cơ thể và thải CO2 ra ngoài. Đó là sự trao đổi chất ở cơ thể.

Sự trao đổi chất đảm bảo cho cơ thổ tồn tại và phát triển. Nếu không có sự trao đổi chất, cơ thể không tồn tại được. Ở vật vô cơ, sự trao đổi chất chỉ dẫn tới sự biến tính và huỷ hoại. Vì vậy, trao đổi chất ở sinh vật là đặc trưng cơ bản của sự sống.

Câu 2.(4 điểm)

1

2

3

4

B

A

D

A

Câu 3.(2 điểm)

1

2

C

a

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí