CHƯƠNG XI: SINH SẢN

Bình chọn:
4.7 trên 86 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Học kì 2 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Học kì 2 - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 8 - Học kì 2 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 8 - Học kì 2 - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 9 - Học kì 2 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 9 - Học kì 2 - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 10 - Học kì 2 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 10 - Học kì 2 - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 11 - Học kì 2 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 11 - Học kì 2 - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 12 - Học kì 2 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 12 - Học kì 2 - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 13 - Học kì 2 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 13 - Học kì 2 - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 14 - Học kì 2 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 14 - Học kì 2 - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 15 - Học kì 2 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 15 - Học kì 2 - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 16 - Học kì 2 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 16 - Học kì 2 - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 17 - Học kì 2 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 17 - Học kì 2 - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 18 - Học kì 2 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 18 - Học kì 2 - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 19 - Học kì 2 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 19 - Học kì 2 - Sinh học 8

Xem lời giải

Dựa vào hình 60 - 1 và các chú thích trên hình để hoàn thiện thông tin - Trang 187

Dựa vào hình 60-1 và các chú thích trên hình để hoàn thiện thông tin dưới đây. Nơi sản xuất tinh trùng là ..................... Nằm phía trên mỗi tinh hoàn là .................... đó là nơi tinh trùng tiếp tục hoàn thiện về cấu tạo. Tinh hoàn nằm trong ..................... ở phía ngoài cơ thể tạo điều kiện nhiệt độ thích hợp cho sự sản sinh tinh trùng (khoảng 33°C - 34°C ). Tinh trùng từ mào tinh hoàn sẽ theo ..................... đến chứa tại .....................

Xem lời giải

Câu 1 trang 189 sgk sinh lớp 8

Giải bài 1 trang 189 SGK Sinh học 8. Chọn chức năng thích hợp ở cột bên phải (kí hiệu bằng a, b, c...)

Xem lời giải

Dựa vào hình 61 - 1 và bằng những thông tin thu lượm được để hoàn thiện thông tin - Trang 190

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 190 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Câu 1 trang 192 sgk sinh lớp 8

Giải bài 1 trang 192 SGK Sinh học 8. Chọn thuật ngữ thích hợp ở cột A để điền vào chỗ trống ở cột B (chỉ ghi rõ số thứ tự tương ứng với thuật ngữ đã chọn) ở bảng sau.

Xem lời giải

Hãy nêu rõ những điều kiện cần cho thụ tinh và thụ thai - Trang 193

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 193 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Sức khỏe của mẹ ảnh hưởng như thế nào đối với sự phát triển của thai - Trang 194

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 194 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Hiện tượng kinh nguyệt là gì - Trang 194

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 194 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất